חדלות פירעון בהוצאה לפועל [מעודכן 2020]

חייב בהוצאה לפועל
5
(1)

ניהול הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל לחייבים בעלי סכום חוב נמוך שאינו עולה על 150,455 ש”ח (הסכום מתעדכן מעת לעת) הוא דבר חדש והגיע עם חקיקת חוק חדלות פירעון. טרם השינוי שהביא עמו החוק, המענה העיקרי שניתן לחייב בהוצאה לפועל היה הכרזתו כ”חייב מוגבל באמצעים”, ביטוי שלעצמו יש בו עלבון כלפי החייב.
לחייב בעבר נקבע הסדר תשלומים לתקופה ארוכה ולעתים ארוכה מאוד, והוטלו עליו מגבלות שחלקן קשות מנשוא, וזאת, על מנת למנוע ממנו צבירת חובות חדשים שיחמירו את מצבו הקשה ממילא. כמו כן, נקבעה הוראת שעה, שתוקפה למשך 3 שנים ולפיה הוסמכו רשמי ההוצאה לפועל לתת הפטר לחייבים מוגבלים באמצעים.

המדריך לחייב

לא עוד “חייב מוגבל באמצעים”

הפיכת המושג “חייב מוגבל באמצעים” לנחלת העבר, נבעה מההבנה שבפועל הגדרת החייב ככזה, אינה מסייעת לו להשתקם כיאות וכי קיים צורך בהסדר מקיף שיהיה בר תועלת.

אולי יעניין אותך גם:

מדוע ניהול הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל?

לפי סעיף 103 לחוק, הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חובות שהם עד 150,455ש”ח , יתנהלו לפני רשם הוצאה לפועל ייעודי להליכים כאלה, ויהיו נתונות לו סמכויות של בית המשפט ושל הממונה. ניהול ההליכים במערכת ההוצאה לפועל מייעל את ההליכים ומטיב עם החייבים והנושים כאחד, וזאת, בין היתר מהסיבות האלה:

א. לקצר את זמן התנהלות הליכים – לגבי רוב מכריע של אותם חייבים כבר קיימים ממילא תיקים בהוצאה לפועל וכן קיימים הליכים פעילים נגדם. היות ומערכת ההוצאה לפועל כבר צברה ידע והיכרות מוקדמת בעניינים המתנהלים כלפי אותם חייבים, יהיה זה יעיל להותיר את הטיפול בהם תחת מערכת כוללנית אחת.

ב. לאזן בין אינטרס הנושים לאינטרס החייב – מערכת ההוצאה לפועל היא מיסודה מערכת לגביית חובות. מה שיסייע לנושים לגבות את החוב ויסייע לחייב לקבל את ההפטר מאחר שרשם ההוצאה לפועל יעניק ליחיד הפטר מהחובות רק לאחר שבוצעו הליכי הגבייה כלפיו

ג. להתאים את הגוף המשפטי המטפל לאופי ההליכים – ניהול הליכי חדלות הפירעון הנוגעים לחייבים בעלי היקף חובות בסכום שאינו גבוה, לרוב לא דורש הבנה משפטית מורכבת וקבלת הכרעות מורכבות כפי שבנמצא בבית המשפט.

ד. חיסכון בזמן שיפוטי יקר – טרם יצא חוק חדלות פירעון החדש, ההליכים היו מתנהלים בבתי המשפט ונוגסים נתח משמעותי מזמנו היקר של בית המשפט אשר זמנו ממילא מצוי במשורה. ניהול ההליכים במערכת ההוצאה לפועל חוסך זמן שיפוטי יקר ומאפשר לבתי המשפט לעסוק ב”עניינים החשובים יותר”

ה. נגישות – לרשות האכיפה והגבייה קיימות 29 עמדות קבלת קהל הפרושות ברחבי המדינה,שמנגישות את השירות לחייבים ולנושים כאחד ובכך, מאפשרת להם למצות את זכויותיהם בדרך נוחה יותר.

חדלות פירעון בהוצאה לפועל

להגשה מקוונת של בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל לחצו כאן

מבנה הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל

א. פתיחת הליכי חדלות פירעון- יש לבצע הגשת בקשת החייב לצו לפתיחת הליכים או להגיש לרשם ההוצאה לפועל הודעה בה החייב מודיע כי אינו יכול לפרוע את חובותיו.

ב. גיבוש הסדר תשלומים – בשלב זה נעשה ניסיון לגבש הסדר תשלומים של החובות עם לוחות זמנים קבועים.

גיבוש הסדר תשלומים מביא לסיום ההליכים בדרך מהירה, ללא צורך בהליך חדלות פירעון שכרוך מעצם טבעו בעלויות רבות לחייב ואורך זמן לא מועט, הן לנושים והן למערכת. וכן,להביא למיצוי האפשרויות לגביית החוב עוד לפני מתן צו לפתיחת הליכים, וכן להבטיח שלא יהיה ניצול לרעה של הליכי חדלות הפירעון.

ג. צו לפתיחת הליכים – אם לא גובש הסדר תשלומים, יינתן לחייב צו לפתיחת הליכים.

פתיחת הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל

אדם פרטי (יחיד) שסך החובות שלו כאמור מסתכם בלא יותר 150,455 ש”ח (הסכום מתעדכן מעת לעת) רשאי לפתוח בהליכי חדלות פירעון במערכת ההוצאה לפועל ובלבד שהוא נמצא במצב של חדלות פירעון, קרי סך התחייבויותיו עולה על סך נכסיו, או שהצו יסייע לו להימנע מלהיות חדל פירעון.

ההסדר המיוחד הזה חל רק לגבי בקשת חייב יחיד. הליכי חדלות פירעון לבקשת נושה או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, ייפתחו בכל מקרה רק בבית המשפט, גם אם מדובר בחובות בסכום נמוך.

כיצד המאמר תרם לך?

לחץ על כוכב על מנת להצביע

1

היה הראשון לדרג את המאמר

אם המידע שלעיל תרם לך...

שתף את חבריך!

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא הועיל עבורך!

תן לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

השאר תגובה