כתב תביעה לדוגמא לפי תקנות סדר הדין החדשות

  • בית
  • כתב תביעה לדוגמא לפי תקנות סדר הדין החדשות

מוגש לפניכם כתב תביעה לדוגמא לפי תקנות סדר הדין החדשות 2018 להורדה. לפני ההורדה המיוחלת כדאי להבין מה השוני המהותי שנוצר עם הרפורמה החדשה בתקסד"א.

מבנה כתב התביעה לפי התקנות החדשות

כתב התביעה החדש יהיה בנוי מ-3 חלקים – הכותרת; עיקר הטענות; הטיעון העובדתי.
טיעון עובדתי הוא החלק שבו על עורך הדין לכתוב את העובדות שישמשו את הבסיס לכתב התביעה וכן כל פרט מידע אחר שיסייע לבית המשפט להבין מה מהות המחלוקת.
בכותרת כתב התביעה חובה לציין אם ישנם הליכים נוספים עם מסכת דומה.

כתב תביעה לדוגמא לפי תקנות סדר הדין החדשות 2018

הגבלת היקף כתב התביעה

כתב תביעה שמוגש לבית משפט שלום – מוגבל לעד 4 עמודים לחלק של עיקר הטענות, ועד 7 עמודים לחלק של הטיעון העובדתי. במחוזי – 6 ו-9

כתב תביעה שמוגש לבית המשפט המחוזי – מוגבל לעד 6 עמודים לחלק של עיקר הטענות, ועד 9 עמודים לחלק של הטיעון העובדתי.
לכלל הזה ישנו חריג– תביעה בבית המשפט המחוזי לפי פלת"ד או תביעה שהסכום הנתבע בה מעל 5.2 מליון – 10 עמודים לעיקר הטענות ועד 20 עמודים לטיעון העובדתי.

כתב תשובה – יש להגיש בתוך 14 יום, ואף הוא יהיה מוגבל עד 3 עמודים בלבד.
הודעות צד ג' וכתבי תביעה שכנגד – אותן הוראות בדבר היקף.

הוראות מיוחדות לגבי כתב התביעה לפי התקנות החדשות

בתקנות החדשות יש למצות את כל העילות בשל אותה מסכת עובדתית.
נספחים לכתבי הטענות יוגשו בצורה מסודרת כשבתחילתם מצורף דף ובו רשימת הנספחים.
יש לצרף העתק של כל מסמך מהותי וכן כל כתב אחר המשמש ביסוד הנטען בכתב הטענות.
בתובענה שעילתה פיצויים בשל נזקי גוף – חובה לצרף כתב ויתור על סודיות רפואית.