מחיקת חובות לביטוח לאומי

לפני שאנו מדברים על מחיקת חובות לביטוח לאומי, כדאי שנבין מול מי אנו עומדים. הביטוח הלאומי הוא גוף ממלכתי שנועד להעניק לתושבי מדינת ישראל ביטחון כלכלי וסוציאלי בעת הצורך. כל תושב מחוייב על פי חוק הביטוח הלאומי לשלם את דמי הביטוח הלאומי באופן קבוע. באמצעות התשלומים המתקבלים מדמי הביטוח הללו וכן בעזרת תקציב ממשלתי, המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבאות במצבים בהם המבוטחים נזקקים להם, כגון: קצבת דמי אבטלה, קצבת זקנה, גמלת נכות, קצבאות שארים וכו'.
הביטוח הלאומי למעשה פועל במתכונת של הדדיות, "נתת קיבלת" – קרי, על מנת שאזרח יהיה מבוטח ויהיה זכאי בעת הצורך לקבלת הקצבעות שהוזכרו לעיל, מוטלת עליו חובה לשלם מדי חודש בהתאם להכנסתו. לרוב, העברת התשלום מתבצעת על ידי המעסיק, במקרים של עסק עצמאי, בעל העסק מחוייב להפריש לפי שיעור ההכנסה הכללי של בית העסק, במקרה בו תושב או אזרח המדינה אינו מועסק ואין לו הכנסה כלל, אף במקרה זה הנו מחוייב להפריש לביטוח הלאומי לפי השיעור המינימלי.
כיצד מתבצע התשלום לביטוח הלאומי.

שלום ותודה רבה שביקרת באתר.
אשמח מאוד לדבר איתך ולהציע פיתרון מהיר ויעיל לעניין שלך!
 

כיצד מצטברים להם חובות למוסד לביטוח לאומי

החובות הנוצרים לחובתו של מבוטח לביטוח לאומי, נוצרים מאי תשלום דמי הביטוח בזמן. זה יכול להיות עקב כך שמעסיק שלא הפריש את דמי הביטוח הלאומי עבור עובדיו, או לחלופין –  בעלי עסקים עצמאיים שפיגרו בזמני התשלום, כל אלה חייבים על פי דין בתשלום קנסות הכוללים אף הפרשי הצמדה וריביות.

איך ומתי מתבצע הליך מחיקת חובות לביטוח לאומי?

ישנם מצבים מסויימים שבהם הביטוח הלאומי עשוי לוותר על קנס פיגורים וריביות אך זאת רק לאחר הגשת בקשה מפורטת וכלל שמקבלי ההחלטה בדבר החוב שנוצר התרשמו כי האיחור נבע עקב נסיבות מוצדקות. נשאלת השאלה, מה יכול להיחשב לסיבה מוצדקת?
א. שהייה בחו"ל שלא איפשרה את קבלת דברי הדואר.
ב. אי הפרשה של המעסיק את דמי הביטוח הלאומי
ג. עולים חדשים, קשישים או חולים אשר עברו דירה או שהגיעו למצב שאין הם יכולים לנהל את ענייניהם כיאות.
הרציונל המרכזי שעומד מאחורי החלטה אם למחוק חוב או לא, היא קודם כל תום לב. שימו לב כי לא קיים כל חוק ולא קיימת תקנה שמחייבת את הביטוח הלאומי למחוק חובות כך ששיקול הדעת הנו חופשי בפני הועדה שהוגשה בפניה בקשה.

הועדה למחיקת חובות לביטוח לאומי

מי שקובעים כאמור מה יעלה בגורל החוב שנצבר, הם חברי ועדה ייעודית שבוחנת כל מקרה לגופו. במקרים מוצדקים הועדה מגלה לרוב סלחנות ופשרנות ומנכה את סכום החוב או לכל הפחות מפחיתה את ערכו. על מנת למחוק חוב לביטוח הלאומי יש להגיש בקשה כתובה, רצוי מודפסת המנוסחת היטב ומתארת באופן מנומק את הנסיבות שהובילו להיווצרות החוב. הועדה משיבה בתוך מספר ימים בדרך כלל ומנמקת את החלטתה. לעתים קרובות הועדה מזמנת את החייב לפגישה על מנת לתשאלו ולערוך לו בירור פרונטלי.
לעתים, החייב אינו מקבל את החלטת הועדה, במצב כזה רצוי להתייעץ עם עורך דין ובמקרים חריגים אף יש להגיש ערעור. הערעור מוגש לבית הדין האזורי לעבודה הסמוך למקום הסניף של הביטוח הלאומי שבו מתגורר המבוטח החייב.
משרדנו נתקל רבות בפונים אשר חייבים כספים לביטוח הלאומי ומסייע להם במחיקת החוב. מנסיוננו, אנו מבררים עם הלקוח את מהות היווצרות החוב, מנסחים בקשה מנומקת ורשמית אשר זוכה להתייחסות מצד הועדה אשר שוקלת את הבקשה בכובד ראש.
אם גם אתם נתקלתם בחוב לביטוח הלאומי ואתם מעוניינים למוחקו, פנו אל משרדנו ונעניק לכם שירות מקצועי והולם אשר בסיומו, תוכלו לזכות במחיקת חובכם לביטוח הלאומי.