מחיקת רישום BDI שלילי

5
(1)

ביקשת לקבל הלוואה ונתקל בסירוב? רוב הסיכויים שזה בגלל נתוני אשראי שלילי שעושים שמות לך ולכל המייחלים לקבלת אשראי כלשהו, בין אם זה למטרות עסקיות ובין אם זה לצורכי המחייה היומיומיים.
מסתבר שעם קצת עבודה, רצון ואמונה שמתובלים עם יצירתיות ומקצועיות, ניתן במקרים רבים לשפר את דירוג האשראי ואף לבצע מחיקת רישום BDI שלילי, שפקידי הבנק רואים מבעד למסך…

הבנקים נוהגים לבחון בכובד ראש מתן אשראי למבקשים לנוכח ניסיון עבר שיש להם עם לקוחות שנטלו הלוואה אך בעל כורחם לא עלה בידיהם לפרוע אותה. כשאדם מסוים ניגש לבקש הלוואה, מתן האישור שלה כרוך בבדיקה קפדית וכחלק ממאמציהם של נותני האשראי לבצע חיווי של הסיכון הכרוך בעצם הענקת האשראי, אלו נוהגים לבצע בדיקה בסוכנויות האשראי המורשות וישנן 3 חברות כאלו שנדבר עליהן בהמשך, שיש להן רישיון לשמירת מידע אודות מקבל האשראי ומסירתו בעת הצורך.
ראשית, נאמר שהמונח BDI שלילי הוא הכינוי הנפוץ לאשראי שלילי ומקורו מדוחות האשראי הנמסרים מחברת BDI (BUSINESS DATA ISRAEL) היות ומדובר בסוכנות האשראי המרכזית שממנה הגופים הפיננסים שואבים את המידע על הלקוח, עם זאת קיימות עוד 2 סוכנויות אשראי שיש להן רישיון שניתן מבנק ישראל – דן אנד ברדסטריט וקבוצת קו מנחה.

מדוע קיים BDI שלילי?

BDI שלילי הוא תולדה של מצבים שונים בהתנהלות בחשבון הבנק כגון: יתרת חוב גבוהה לאורך תקופה ארוכה, המחאות שלא כובדו (אף שלא מתוך כוונה תחילה), עיקולים, היסטוריה של חדלות פירעון או פשיטת רגל, הגבלות, למעשה כל דבר המעיד על אי יציבות שיש בה כדי להוות פרמטר המשליך על מידת הסיכון שנותן האשראי נותן. חשוב לזכור שכל נותן אשראי אינו עושה זאת “לשם שמיים” אלא מדובר בגוף שנועד למטרת רווח גרידא שאינו מעוניין להיתקל בלקוח שקיבל כספים אך בבוא היום לא ישיבם עם הריבית שנקבעה בין הצדדים.

מחיקת רישום BDI שלילי

כיצד ל BDI שלילי יש השפעה על הלקוח?

כאשר ישנו BDI שלילי, מתעוררים קשיים בקבלת הלוואה, לא ניתן להנפיק פנקסי שיקים, לא ניתן לבצע שימוש בכרטיסי אשראי, ופעולות בנקאיות נפוצות חסומות בפני הלקוח.
חשוב לציין שדווקא בהלוואות משכנתא אשר נחשבות למשמעותיות והגדולות ביותר, ניתן במקרים מסויימים לזכות בהלוואה על אף שקיים כתם שרובץ על הדו”ח, וזאת מפני שאותו הגוף המלווה משעבד את הנכס לטובת ההלוואה וכך פוחת הסיכון מבחינתו.
אני ממליץ לכם בחום לקרוא את המאמר שלי בנושא קבלת משכנתא לפושטי רגל.

האם BDI שלילי ניתן למחיקה?

באופן כללי, התשובה היא כן, אך לא בכל המקרים. יש לזכור שגם לא בכל המקרים מחיקה היא הצעד הנכון היות וגם על פעולה כזו הגורמים הפיננסים מתוודעים ומתעוררת אצלם התהיה ועמה החשד – מדוע הרישום נמחק? האם יש משהו שהוסתר מאיתנו?
על כן, כדאי להיוועץ במשרד שנותן שירות על מנת שיבחן את המקרה של הלקוח על בוריו ויקבל בסיום הבדיקה את ההחלטה אשר נכונה ביותר ביותר עבורו. בחלק גדול מהמקרים מומלץ מאוד לפעול לשיפור הדירוג מאשר מחיקה.

מה החוק אומר לגבי המידע שמותר לסוכנות אשראי למסור?

החוק המרכזי שמאגד את המידע הרלוונטי במקרה זה הוא חוק נתוני אשראי תשס”ב 2002, וכך אומר החוק:

(א) בעל רישיון שירות נתוני אשראי רשאי לאסוף על לקוח בלא הסכמתו נתונים כמפורט להלן:
(1) נתונים בדבר פשיטת רגל;
(2) נתונים מלשכות ההוצאה לפועל;
(3) נתונים בדבר היות הלקוח לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור.
(4) נתונים מתאגיד בנקאי בדבר התראה ששלח ללקוח לפי סעיף 2(א1) לחוק שיקים ללא כיסוי, ואולם תאגיד בנקאי לא יעביר מידע לפי פסקה זו אלא בתום 60 ימים מיום משלוח ההתראה, שבמהלכם לא נגרע אחד השיקים ממנין השיקים שסורבו;

(5) נתונים מתאגיד בנקאי או ממנפיק אמצעי תשלום, בדבר התראה בכתב ששלח על כוונתו לנקוט הליכים לגביית חוב, ואולם תאגיד בנקאי או מנפיק אמצעי תשלום לא יעבירו מידע לפי פסקה זו אלא בתום 60 ימים מיום משלוח ההתראה, שבמהלכם לא נפרע החוב ולא נערך הסדר לפירעונו; הוראות פסקה זו לא יחולו על חוב בשל הלוואה לרכישת דיור שנתן תאגיד בנקאי לפי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992;

(6) נתונים בדבר אי-תשלום חובות, ממי שבעל הרישיון נוכח שהוא מקור מוסמך;
(7) נתונים מבית המשפט על כך שבעל מניה או נושא משרה בחברה לא יוכל להיות דירקטור או מנהל כללי של חברה או להיות מעורב, במישרין או בעקיפין, בייסוד חברה או בניהולה;
(8) נתונים בדבר אי-תשלום חובות לפי סעיף זה יימסרו בדו"ח אשראי בלבד, והמסירה אינה טעונה הסכמת הלקוח.

השפעה של BDI שלילי?

BDI שלילי מועבר לכל הגופים הפיננסים אשר שומרים אותו ונעזרים בו ביום בו אדם ניגש לקבל אשראי. בכך, למעשה נוצר כתם שגורם לכך שמבקש ההלוואה נתקל בסירוב.

למה כדאי להיעזר בעורך דין למחיקת BDI שלילי?

בשוק קיים גופים רבים מציעים שירות של מחיקת אשראי שלילי, חלק מאותם הגופים אכן נותנים שירות מקצועי וידועים באמינותם ובתוצאות שהם משיגים, עם זאת ישנם שרלטנים רבים המנצלים את האדם בחולשתו ובמצוקתו ומפזרים הבטחות שבסופו של יום – ללא כל כיסוי.
אני מציע בכל מצב שבו אתם חשים שהסתבכתם ואתם זקוקים לאוזן קשבת ולסמוך את עתידכם בידיים אמינות ומקצועיות, לפנות לעורך דין שעוסק בתחום.
עורכי דין שעוסקים בפשיטות רגל, בחלק גדול מהמקרים מעניקים שירות של מחיקת נתוני אשראי שלילי ללקוח במסגרת “החבילה”.

בשל העובדה שעורכי הדין כפופים לכללי אתיקה מחמירים מאוד בכל הקשור להתנהלותם המקצועית והבינאישית עם הלקוח והיות ולעתים אותן סוכנויות אשראי מפרות את החוק, קבלת שירות זה מעורך דין, יהיה פתרון אידאלי להתרת הפלונטר.

כיצד אנו מסייעים לפונים למחוק את ה”כתם” ?

ראשית, אנו מזמנים את הפונה לפגישת ייעוץ ראשונית ושומעים כל שעל ליבו. בין היתר, אנו מנסים להבין מהן המטרות שלו בנטילת האשראי, מה גובה האשראי הרצוי ומנסים להתחקות על ההיסטוריה שלו בהתנהלות מול המערכת הבנקאית.
לאחר מכן, אנו מעיינים בדוחות האשראי המצויים באותן סוכנויות, כולן, על מנת לאתר פגמים וטעויות שנפלו, ואנו לצערנו נתקלים בטעויות רבות שנעשות על ידי אותן סוכנויות שמסבות לאותם הפונים אלינו סבל רב על לא עוול בכפם.
אנו פונים לאותן סוכנויות בדרכנו בדרישה לתיקון אותם דוחות, מניסיוננו, בעלי התפקידים בסוכנויות מעניקים משקל לפנייה הנעשית מעורך דין, מה שמסייע להחיש את תיקון הדו”ח בדרך המהירה ביותר.
 במקרים מסוימים בהם הטעויות גרמו לנזקים קשים עבור לקוחות או במקרים שבהם סוכנויות האשראי ממאנות לבצע את התיקון הנדרש ללא סיבה מניחה את הדעת, אנו פועלים בכל הכלים המשפטיים שעומדים לרשותנו.

לסיכום, אנו מזמינים את כל מי שנתקל בדחייה מאחד הבנקים עקב BDI שלילי לפנות אלינו ונסייע לו בחום ובמקצועיות רבה בתיקון הדו”ח. אין סיפוק גדול יותר מבחינתנו מלראות פונה מתוסכל שנפל קורבן לדחייה, שהפך ללקוח מרוצה שיכול ליהנות מקבלת אשראי.

שאלות נפוצות ותשובות

כמה זמן לוקח הליך מחיקת רישום BDI שלילי?

בעקבות חוק חדלות פירעון החדש, הליכים ברשות האכיפה והגבייה ימחקו לאחר 3 שנים מיום סגירת תיק ההוצאה לפועל.
הליכי חדלות פירעון/ פשיטת רגל/ פירוק חברה – ימחקו אף הם לאחר 3 שנים מיום קבלת ההפטר או ההחלטה על חיסול החברה.

האם ניתן לקבל משכנתא כאשר לחובתי BDI שלילי?

כן, תלוי בנסיבות. לא קיים חוק שמחייב את הגופים הפיננסים שלא להעניק אשראי במקרה שקיים BDI שלילי ולחלופין, לא קיים חוק שמחייב אותם לתת. אך לרוב, משכנתא למרבה הפלא פחות מורכבת להשגה היות ומשועבד כאן נכס לטובת פירעון ההלוואה.

עד כמה פשיטת רגל משפיעה על ציון ה-BDI שלי?

ככל שדירוג האשראי הלא מחמיא הוא תולדה של פשיטת רגל, יהיה זה רצוי מאוד על אותו האדם שמייחל להלוואה לספק אסמכתאות לכך שפשיטת הרגל שלו נבעה בעל כורחו ולא כתוצאה מפגם מוסרי בהתנהלות שלו או כתוצאה מרצון לבצע שימוש בהליך משפטי זה על מנת להונות את הנושים.

כיצד המאמר תרם לך?

לחץ על כוכב על מנת להצביע

1

היה הראשון לדרג את המאמר

אם המידע שלעיל תרם לך...

שתף את חבריך!

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא הועיל עבורך!

תן לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

השאר תגובה