מנהל לשכת ההוצאה לפועל – מיהו ומהן סמכויותיו

5
(1)

מנהל לשכת ההוצאה לפועל הוא הדמות שעומדת בראש מנגנון הגבייה והביצוע שבהוצאה לפועל ועליו מוטלת המלאכה לאכוף הוראות וצווים של רשם ההוצאה לפועל.

מנהל לשכת ההוצאה לפועל, בניגוד לרשם, אינו חייב להיות בעל השכלה משפטית כלשהי ותפקידו הוא מנהלתי וטכני בעיקר.
חוק ההוצאה לפועל מקנה למנהל את הסמכות להיכנס לחצרותיהם של החייבים ואף לעשות שימוש בכוח סביר על מנת לאכוף החלטה או פסק דין.

ייצוג מול מנהל לשכת ההוצאה לפועל

האצלת תפקידים ממנהל לשכת ההוצאה לפועל

החוק קובע כי המנהל יהיה רשאי להאציל מסמכויותיו אך ורק על האנשים הבאים:
א. פקיד של בית המשפט
ב. עורך דין
ג. מתמחה
ד. אדם אחר שקיבל לכך אישור מוועדת האישורים

למנהל ישנה סמכות גם להעביר את ביצוען של מטלות שנדרש לבצע, על מנהל לשכת הוצל”פ בישוב אחר, אך לשם כך נדרשת הסמכה מיוחדת מאת מנהל מערכת ההוצאה לפועל אשר נמצא מעליו בהיררכיית התפקידים

ביצוע התפקיד על ידי הגורם המואצל

ככל שאדם מהרשימה שלעיל קיבל על עצמו לבצע משימה (האצלת תפקיד) מאת מנהל הלשכה, לאדם זה אסור להעביר את המשימה הלאה בהאצלה נוספת. יחד עם זאת, הוא רשאי לקבל סיוע מגורם אחר אך זאת בתנאי שיהיה נוכח במקום של ביצוע הפעולה. בעבור ביצוע הפעולה כל גורם יהיה זכאי לקבל שכר.

שמירת הנכסים של תאגיד

בהליכי חדלות פירעון של תאגיד, למנהל ישנה סמכות להטיל על תאגיד תפקיד של שמירה על מיטלטלין שעוקלו ולהציע אותם למכירה, וכן על התאגיד חלה חובה להודיע למנהל מיהם נושאי המשרה בתאגיד אשר יהיו אחראים לביצוע השמירה או המכירה של המיטלטלין.

לוגו

כיצד המאמר תרם לך?

לחץ על כוכב על מנת להצביע

1

היה הראשון לדרג את המאמר

אם המידע שלעיל תרם לך...

שתף את חבריך!

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא הועיל עבורך!

תן לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

השאר תגובה