נושה בעל נכס הכפוף לשיור בעלות

0
(0)

מיהו נושה בעל נכס הכפוף לשיור בעלות?

לפי סעיף 251 לחוק חדלות פירעון, נכס הכפוף לשיור בעלות הוא נכס שמתקיימים בו אלה:

א. הנכס נמכר על ידי הנושה לחייב והועבר לחזקתו, לפני מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
ב. הבעלות בנכס נותרה בידי הנושה עד לתשלום התמורה בעדו.

למשל הסכם בין ספק וקמעונאי, לפיו הבעלות בסחורה תישאר בידיו של הספק, כל עוד לא נמכרה הסחורה על ידי הקמעונאי ושולמה תמורתה.

במקרים של אי תשלום התמורה, יבקש הנושה לקבל את החזקה בנכס כדי להיפרע מהחוב.

כיצד המאמר תרם לך?

לחץ על כוכב על מנת להצביע

0

היה הראשון לדרג את המאמר

אם המידע שלעיל תרם לך...

שתף את חבריך!

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא הועיל עבורך!

תן לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

השאר תגובה