מהו חוב עבר?

חוב עבר הוא חוב שהחייב חב בו לפני שניתן בעניינו הצו לפתיחת הליכים או בפרק הזמן שממועד הגשת הבקשה לצו ועד נתינת הצו.
חלק מרכזי בהליכי חדלות פירעון הוא סביב אופן חלוקת הנכסים של החייב בין הנושים.
"חוב" – מוגדר בחוק באופן רחב וכולל את כל החובות של החייב – חובות מובטחים, חובות קצובים, חובות מותנים, ושאינם קצובים, בין שזמן הפירעון שלהם הגיע ובין שעדיין לא הגיע.

מה ייחשב לחוב עבר?

החוק עושה חלוקה של החובות ל-2 תקופות:
חובות עבר וחובות שנצברים במהלך ההליכים. חלק מרכזי בהליך חדלות הפירעון הוא הסדרה של תשלום חובות העבר של החייב, כאשר החובות שהצטברו במהלך ההליכים, ייחשבו בדרך כלל להוצאות הליכי חדלות פירעון.
בפגישת הייעוץ הראשונית של החייב עם עורך דין למחיקת החובות, יוסבר לחייב על סוגי החובות ועורך הדין יבחן מקרוב ויתן לחייב את המידע הקונקרטי בדבר החובות שכן נכללים במסגרת הליך חדלות פירעון ואלו שאינם.

חוב עבר בהליך חדלות פירעון

סוגים של חוב עבר

א. חוב שהחייב חב בו במועד הצו לפתיחת הליכים, לרבות חוב מותנה ועתידי.
למשל:
אורן החייב, הגיש בתאריך 01.01.2020 בקשה לצו לפתיחת הליכים, בתאריך 02.01.2020 אורן כרת חוזה עם ב' , ספק של ציוד משרדי, לפיו ב' יספק מלאי עבור אורן, כשהתשלום יהיה בעוד 60 יום. במקרה, זה מדובר בחוב עבר מאחר שההתחייבות היא בפרק הזמן שממועד הגשת הבקשה לצו.

ב. חוב שנוצר רק לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים אך נובע ממעשה או מחדל שביצע החייב לפני מתן הצו כמו למשל:
קנס שהוטל על ידי שוטר תנועה על עבירת מהירות לאחר שניתן הצו לפתיחת הליכים

אולי יעניין אותך:

ג. חוב שמקורו בהפרת התחייבות של החייב שבוצעה לאחר נתינת הצו לפתיחת הליכים, ובלבד שמדובר בהתחייבות שהחייב התחייב בה טרם מתן צו, וההפרה נובעת מהליכי חדלות הפירעון.

לדוגמא:
לאחר שחייב קיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, הפר חוזה שהתחייב בו לפני מתן הצו, כאשר במסגרת הצו לפתיחת הליכים נקבע שהחייב לא ימשיך להפעיל את עסקיו.

– התחייבות לאספקת שירות או סחורה טרם מתן הצו כשלאחר מתן הצו או במהלך הגשת הבקשה לקבלתו מתברר כי אין ביכולתה של החברה לספק סחורה או שירות.

ד. חוב למוסד לביטוח לאומי הנובע מתשלום גמלה בידי המוסד.
עם מתן הצו לפתיחת הליכים, משלם המוסד לביטוח לאומי גמלה לנושים שהם עובדים של החייב. עם התשלום, המוסד לביטוח לאומי הופך לעניין זה לנושה וכאמור גם חוב זה כלפי המוסד לביטוח לאומי ייחשב כחוב עבר.
ה. הפרשי הצמדה וריבית שנוספו לכל אחד מהחובות שלעיל.

אני מתחייב חוזית לכל לקוח הסדרת חובות בדרך הכי מהירה.
כמעט בכל המקרים אני מצליח למחוק חובות ואף לעתים את החובות במלואם!.
בוא לשמוע ממני עכשיו, ללא כל התחייבות, כיצד לצאת לדרך חדשה ומוארת!

משרד עורכי הדין שלנו מעניק ייעוץ משפטי מקצועי לכל מי שנקלע לחובות ומסייע לו לצאת לדרך חדשה בחייו. צרו עמנו קשר עוד היום לפגישת ייעוץ ללא עלות!