עורך דין פירוק חברה

5
(2)

פירוק חברה הוא הליך של סיום סופי של פעילות החברה ללא העברת זכויות וחובות לגופים אחרים. הסיבה לפירוק עשויה להיות חוסר היעילות, אי הגשמת המטרות שלשמן נוצרה, מחלוקות בין בעלי המניות או חדלות פירעון של החברה.
הליך הפירוק לוקח בין 4 חודשים לשנה. עורך דין פירוק חברה הוא דמות חשובה מאוד ומרכזית, היות ובמקרים רבים נחשב הליך זה למאתגר וכרוך בעירוב של גורמים רבים כגון: רשויות המס, רשויות אחרות מהמדינה, עובדים, נושים, בעלי מניות, מנהלים ודירקטורים, כאשר המטרה הניצבת בפני מקבלי ההחלטה על הפירוק היא לסיים את ההליך בצורה חלקה, במינימום זמן ובמינימום הוצאות כספיות. לכן, הגיוני להפקיד את הליך פירוק החברה בידי משרד עורכי דין המתמחה בתחום זה.

  הבה נדבר היום על הפירוק שישלים אתכם


  השתתפות של עורך דין פירוק חברה תידרש בכל שלב:

  קבלת החלטה על פירוק החברה

  החלטה על הפירוק תתקבל על ידי האסיפה הכללית של משתתפי החברה. עורך דין פירוק חברה יכין החלטה ראויה בהקדם האפשרי.

  מינוי צוות הפירוק
  לאחר קבלת החלטה על פירוק חברה, ימונה מפרק או ועדת פירוק, אשר יהיו אחראים על הליך הפירוק. עורך הדין ייעץ בכל הנושאים הקשורים לפעילות המפרק או צוות הפירוק, יעקוב אחר פעילות בלתי הוגנת אפשרית של אנשים שצוינו.

  הודעה לרשויות ציבוריות
  לאחר קבלת ההחלטה על פירוק, יש צורך להודיע ​​על כך לרשויות המס ורשויות נוספות. עורך הדין ימלא נכון את הטפסים הנדרשים ויגיש את המסמכים הנחוצים למשרד המס בהקדם האפשרי.

  פרסום מידע על פירוק חברה
  לאחר ההודעה לרשויות המס, עורך הדין יפרסם דוח על פירוק החברה לרשם החברות וכן ישלח הודעה בכתב לנושים ככל שישנם כאלה.
  החוק במדינת ישראל מחייב את החברה להודיע ​​בכתב לכל אחד מהנושים על פירוק החברה.
  עורך דין לפירוק חברה יכין כראוי הודעות לנושים, בהן יפרט בפרטים נוהל ותנאי להגשת תביעות.

  ביקורת מס
  במהלך תהליך פירוק חברה, רשות המסים רשאית למנות ביקורת מס במקום, ללא קשר למועד ולנושא הביקורות הקודמות.
  במקרה של ביקורת, עורך דין פירוק חברה נדרש לוודא את חוקיותם ותוקפם של תביעות פקחי המס, כמו גם להגיב במהירות ובצורה נכונה לכל בקשותיהם ולספק את המסמכים הדרושים.

  הכנת והגשת מאזן פירוק ביניים
  לאחר המועד האחרון להגשת תביעות על ידי נושים, המפרק יערוך דו”ח ביניים, המכיל מידע על הרכב נכסי החברה, רשימת התביעות שהגישו הנושים, וכן שיקוליו והמלצותיו.
  ככלל, מאזן פירוק ביניים נערך ומוגש לרשויות המדינה על ידי מחלקת הנהלת החשבונות של החברה המתפרקת, אך יש צורך גם בהשתתפות עורך דין לפירוק חברה כדי לאמת הודעה נאותה המיועדת לרשויות.

  החזר תביעות נושים
  לאחר עריכת מאזן הפירוק הזמני, החברה עשויה להתחיל להחזיר את תביעות הנושים. מכיוון שלא ניתן לבצע החזר תביעות בכל פעם, עורך דין מוסמך יוודא כי ההסדרים עם הנושים נעשו אך ורק בהתאם לצו שנקבע בחוק.

  מאזן פירוק וחלוקת רכוש של חברה
  לאחר שביעות רצון מתביעות הנושים, יש צורך לערוך מאזן פירוק (סופי), המעיד על הרכוש שנותר לחברה. יתרת הנכסים עשויה להיות מחולקת בין המשתתפים לאחר אישור מאזן הפירוק.

  עורך דין פירוק חברה יעזור להכין החלטה על אישור מאזן הפירוק, וכן לפעול בחלוקת יתרת הנכסים בין בעלי המניות החברה.

  רישום פירוק בפנקס החברות המאוחדות והסרת חשבונאות מס
  השלב האחרון של הליך הפירוק הוא הגשת מסמכים לרישום פירוק החברה ברשם התאגידים, כמו גם הוצאתם מחשבונאות המס.
  עורך דין יגיש את המסמכים הדרושים לרשות הרישום. תוך מספר ימי עבודה לאחר הגשת המסמכים, יקבל עורך הדין מסמך המאשר את פירוק חברה והודעה על סילוק מחשבונאות המס.

  עורך דין פירוק חברה

  עורך דין פירוק חברה ממשרדנו

  פנו אלינו לפירוק שישלים אתכם!
  משרדנו יעזור לכם לבצע הליך פירוק של החברה ביעילות מירבית ובזמן הקצר ביותר האפשרי.
  אנו מציעים תמיכה וליווי משפטי ומנהלתי לחברות המתכננות או כבר יזמו פירוק, וכן עזרה בהכנת מסמכים והגשתן לרשויות הרשמיות.

  כיצד המאמר תרם לך?

  לחץ על כוכב על מנת להצביע

  2

  היה הראשון לדרג את המאמר

  אם המידע שלעיל תרם לך...

  שתף את חבריך!

  אנו מצטערים שהפוסט הזה לא הועיל עבורך!

  תן לנו לשפר את הפוסט הזה!

  ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

  השאר תגובה

  מאמרים קשורים