חודש: מאי 2020

שכר טרחת עורך דין פשיטת רגל

שכר טרחת עורך דין פשיטת רגל מהווה את המרכיב המשמעותי ביותר עבור כל חייב שמתכוון להגיש בקשה לפשיטת רגל, מה שנקרא בימינו בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, אחרי הכל, כניסה להליך זה בדרך כלל מגיעה בתקופה בה המגישים צרים מאוד בכל הנוגע לכסף. במאמר שלהלן, נסקור בצורה מפורטת את העלות הממוצעת של שירותי הייצוג […]
קרא עוד

נושה בעל נכס הכפוף לשיור בעלות

מיהו נושה בעל נכס הכפוף לשיור בעלות? לפי סעיף 251 לחוק חדלות פירעון, נכס הכפוף לשיור בעלות הוא נכס שמתקיימים בו אלה: א. הנכס נמכר על ידי הנושה לחייב והועבר לחזקתו, לפני מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.ב. הבעלות בנכס נותרה בידי הנושה עד לתשלום התמורה בעדו למשל הסכם בין ספק וקמעונאי, לפיו הבעלות בסחורה […]
קרא עוד

אסיפת נושים – מהי וכיצד היא פועלת

אסיפת נושים היא התכנסות שאליה מוזמנים נושים של חייב בהליך חדלות פירעון, על מנת לדון בדרכים למימוש החובות. בתי המשפט, הממונה והנאמן מגלים התחשבות ככל האפשר בעמדת הנושים בעת קבלת החלטות הנוגעות להליך. עמדת הנושים המובטחים באסיפה על פי רוב, הנושים המובטחים מסוגלים לייצג את עניינם הפרטי, אך לנושים הלא מובטחים קיימת במקרים רבים בעיית […]
קרא עוד