אחריות דירקטור בחדלות פירעון של תאגיד

  • בית
  • בלוג
  • Tag: אחריות דירקטור בחדלות פירעון של תאגיד

אחריות דירקטור ומנכ”ל בחדלות פירעון של תאגיד

לפי סעיף 288 לחוק חדלות פירעון, מוטלת חובת זהירות על מנהלים כלליים ודירקטורים בתאגיד כלפי הארגון, אשר מחייבת אותם לנקוט באמצעים סבירים על מנת להביא לצמצום היקפה של חדלות הפירעון של התאגיד שלהם. חובה זו חלה מהרגע שנודע לאותם מנכלים ודירקטורים, או מהרגע שהיה עליהם לדעת שהתאגיד שלהם נמצא במצב של חדלות פירעון, כלומר, סך […]
קרא עוד