אסיפת נושים

אסיפת נושים

אסיפת נושים היא התכנסות שאליה מוזמנים נושים של חייב בהליך חדלות פירעון, על מנת לדון בדרכים למימוש החובות. בתי המשפט, הממונה והנאמן מגלים התחשבות ככל האפשר בעמדת הנושים בעת קבלת החלטות הנוגעות להליך. עמדת הנושים המובטחים באסיפה על פי רוב, הנושים המובטחים מסוגלים לייצג את עניינם הפרטי, אך לנושים הלא מובטחים קיימת במקרים רבים בעיית […]
קרא עוד