הברחת נכסים

הברחת נכסים – איך זה משפיע על הליכי חדלות פירעון

הברחת נכסים וביצוע פעולות שונות להעלמת נכסים מידי הנושים וגריעתם מקופת הנשייה הם חזון נפרץ. נכס שנתפס בהליך גבייה שטרם הושלם – לפי סעיף 218 לחוק נתפס נכס של החייב במסגרת הליך גבייה ובעת מתן הצו לפתיחת הליכים עדיין לא התקבלה בידי הנושה מלוא התמורה בעד מכירתו. למשל: רכב של החייב עוקל על ידי ההוצאה […]
קרא עוד