הגנה על דירת המגורים

הגנה על בית המגורים במסגרת הליך פשיטת רגל

הגנה על בית מגורים במסגרת הליך פשיטת רגל היא אחד הנושאים הרגישים והמדירים שינה מחייבים רבים. החשש לאבד את קורת הגג ולהישאר נטול הון ונטול מחסה הוא עניין שבו הסמכות להחליט נתונה לבתי המשפט בלבד. מה החוק אומר בעניין הגנה על בית המגורים סעיף 229 לחוק חדלות פירעון קובע כי מכירת זכות בנכס המשמש למגוריו […]
קרא עוד