הנאמן בהליכי חדלות פירעון של תאגיד

  • בית
  • בלוג
  • Tag: הנאמן בהליכי חדלות פירעון של תאגיד

הנאמן בהליכי חדלות פירעון של תאגיד

עם מתן הצו לפתיחת הליכים, בית המשפט ימנה נאמן לשם יישומם של הליכי חדלות הפירעון של תאגיד. על פי רוב, ימונה לתפקיד אדם אחד, אך במידה שההליך הנו מורכב וסבוך, יהיה ניתן למנות נאמנים נוספים. עם מתן הצו, גם השליטה בתאגיד נלקחת מידי האורגנים של התאגיד ועוברת לידיו האמונות של הנאמן, אשר מתמנה על ידי […]
קרא עוד