הסדר נושים

הסדר נושים

הסדר נושים הוא הסכם שנעשה על ידי חייב חדל פירעון או מי שעלול להיות חדל פירעון עם שני נושים או יותר, בו הנושים מסכימים לקבל תשלום חלקי מסכום תביעותיהם הכולל שיחולק באופן יחסי ביניהם ובכך, יוותרו על תביעותיהם. הסדר נושים הוא הסכם לא רק בין החייב לנושים, אלא גם בין הנושים לבין עצמם שבו הם […]
קרא עוד