חדלות פירעון בהוצאה לפועל

חייב בהוצאה לפועל

חדלות פירעון בהוצאה לפועל

ניהול הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל לחייבים בעלי סכום חוב נמוך שאינו עולה על 150,455 ש”ח (הסכום מתעדכן מעת לעת) הוא דבר חדש והגיע עם חקיקת חוק חדלות פירעון.טרם השינוי שהביא עמו החוק, המענה העיקרי שניתן לחייב בהוצאה לפועל היה הכרזתו כ”חייב מוגבל באמצעים”, ביטוי שלעצמו יש בו עלבון כלפי החייב. לחייב בעבר נקבע הסדר […]
קרא עוד