חוב עבר

חוב עבר

חוב עבר הוא חוב שהחייב חב בו לפני שניתן בעניינו הצו לפתיחת הליכים או בפרק הזמן שממועד הגשת הבקשה לצו ועד נתינת הצו.חלק מרכזי בהליכי חדלות פירעון הוא סביב אופן חלוקת הנכסים של החייב בין הנושים. “חוב” – מוגדר בחוק באופן רחב וכולל את כל החובות של החייב – חובות מובטחים , חובות קצובים, חובות […]
קרא עוד