ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

כל אדם בגיר שהנו כשיר, רשאי למנות אדם כלשהו בייפוי כוח מתמשך, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים מסוימים ולייצג אותו בעניינים אלה בהתאם למה שנכתב במסמך ייפוי הכוח.מדובר בהליך משפטי חדש יחסית שנכנס לתוקפו בשנת 2017 עקב הצורך הגובר של ציבור רחב שביקש להסדיר את ענייניו במקרה של אי יכולת לתפקד כראוי במהלך החיים כתוצאה […]
קרא עוד