נושה מובטח

נושה מובטח

נושה מובטח הוא נושה שהחוב שחב לו החייב הוא מובטח וקיימת ערובה לפירעונו.הערובה יכולה להיות בדמות נכס מקרקעין כדוגמת דירה, או נכס מיטלטלין כדוגמת רכב. ככל שהחייב לא שילם את חובו, יוכל הנושה לבצע שימוש בנכס שנמסר לו כערובה על מנת לפרוע את חובו.החוק מעניק לסוג זה של נושים את העדיפות הגבוהה ביותר בהיררכיה של […]
קרא עוד