ערבות אוואל

ערבות אוואל

ערבות אוואל היא התחייבות של צד ג’ נותן ערובה כי במקרה של חדלות פירעון של החייב, הוא ישלם את ההתחייבות. לרוב נעשה שימוש בערבות זו בהסכמי שכירות.לעיתים קרובות בנקים פועלים כערבים מסוג זה ובכך מגדילים את שווי השוק של השטר ומבטיחים את החזר הכספים על ידי החייב. דוגמא לערבות אוואל ארז החליט לשכור חנות במרכז […]
קרא עוד