צו שיקום כלכלי

צו שיקום כלכלי

צו לשיקום כלכלי לחייב שהוא אדם פרטי (יחיד) הוא נדבך חשוב בחוק חדלות פירעון שקובע כי יש לגבש בשלב מוקדם ככל האפשר תוכנית ברורה ומוגדרת לפירעון חובותיו של החייב ומתווה לשיקומו הכלכלי, וכן, את מועד קבלת ההפטר. תוכנית הפירעון קובעת את גובה התשלומים שעל היחיד לשלם מדי חודש לקופת הנשייה וכן כמה זמן תימשך תקופת […]
קרא עוד