קופת נשייה

קופת הנשייה בהליכי חדלות פירעון

קופת הנשייה היא למעשה המקום שאליו מתנקזים כלל נכסי החייב שישמשו לפירעון החובות שלו על ידי הנושים בהליכי חדלות הפירעון. מה נכלל בתוך קופת הנשייה? קופה של תאגיד: בהליכי חדלות פירעון שמסתיימים בחיסול של התאגיד – כל נכס של התאגיד במועד הצו לפתיחת הליכים וכל נכס שיועבר אליו עד למועד החיסול.בהליכי חדלות פירעון שמסתיימים בתוכנית […]
קרא עוד