שעבוד צף

שעבוד צף

שעבוד צף כהגדרתו בפקודת החברות, הוא שעבוד על כלל נכסיה של חברה או על חלק מהם, כפי מצבם מזמן לזמן, כאשר בסמכותה של החברה ליצור שעבודים ספציפיים על נכסיה או על חלקם. שעבוד צף רלוונטי לנכסיה של חברה בלבד. לכן, לא ניתן יהיה ליצור שעבוד צף על נכסיו של אדם פרטי. ייחודו של השעבוד הצף, […]
קרא עוד