תביעת חוב מקוונת

תביעת חוב

תביעת חוב מוגשת לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים, יש לקבוע מהן כלל חובותיו של החייב על מנת שיהיה ניתן לפרוע אותם מנכסי קופת הנשייה בצורה שוויונית בהתאם לסדר הפירעון. בניגוד לעבר, טרם חקיקת חוק חדלות פירעון, כעת גם נושה מובטח נדרש להגיש תביעה זו.המונח “חוב” מוגדר בחוק כ”חוב ודאי או מותנה, קצוב או שאינו קצוב, […]
קרא עוד