תוכנית שיקום כלכלי של תאגיד

הפעלת תאגיד שיקום כלכלי

תוכנית שיקום כלכלי לתאגיד בהליכי חדלות פירעון

עם מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לתאגיד, בית המשפט יורה לבקשת התאגיד על הפעלתו לצורך שיקומו הכלכלי. צעד זה מהווה אמצעי המאפשר לנאמן יכולת תמרון לצורך גיבוש התוכנית לשיקום כלכלי של התאגיד. על הנאמן לדאוג להפעלת התאגיד ובד בבד, לעבוד על הכנת תוכנית שתובא לאישור של הנושים, חברי התאגיד ובית המשפט. לשם גיבוש הצעות […]
קרא עוד