תקופת הביניים

תקופת הביניים בהליכי חדלות פירעון

תקופת הביניים בהליכי חדלות פירעון היא פרק הזמן שמתחיל ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים ועד לקבלת הצו לשיקום כלכלי. בפרק זמן זה לא קיימת עדיין תוכנית כלכלית שתתווה את דרך השיקום ואופן ניהול נכסיו של החייב. לכן, יש צורך בקביעת הגבלות שימנעו את שיבוש ההליכים או צבירתם של חובות נוספים שיחריפו את מצבו של החייב […]
קרא עוד