הרשויות המקומיות בישראל גורפות סכומי עתק מהמחזיקים בנכסים הנמצאים בתחומיהן. לרוב, סכומים אלה משולמים באמצעות מס ארנונה כאשר בעלי עסקים משלמים מס ארנונה הגבוה משמעותית מזה המשולם על נכס למגורים. היות ומדובר בסכומים משמעותיים עבור חלק גדול מהתושבים או בעלי העסקים ברשות המקומית, לעתים אין היד משגת לבצע תשלום זה. כמו כן, לא אחת קורה שהרשות טועה בחישוב המס הרצוי ומאלצת את המחזיק לשלם בעל כורחו מה שאין מחובתו לשלם. רבים מעדיפים לשלם מאשר להתמודד עם הבירוקרטיה המתישה מצד גופים חזקים עם מערכות משומנות, אך ישנם כאלו שעומדים על זכותם שבדין ונאבקים למחיקת חובות לעירייה.

חובות נפוצים עבור מחזיקי נכסים בעירייה

החובות הנפוצים הם: ארנונה, דמי השבחה, דוחות מאת פקחים, אגרות רישוי והיטלים למיניהם וקנסות בגין ליקויי בנייה או אי בגין אי עמידה בתנאי הרישוי השונים.

איזה חובות ניתן למחוק?

לפי נוהל שנקבע על ידי משרד הפנים ונועד לבצע הסדרה של הליכי מחיקת חובות לעירייה, ניתן להגיש בקשה למחיקת חובות שמקורם בארנונה. ניתן גם למחוק חוב של אדם פרטי בגין חיובי ביוב, מים ואגרות רישוי. דוחות שניתנו על ידי עובדי עירייה כמו פקחים, לא יהיו ניתנים למחיקה בכל מקרה.

מהם התנאים שקבע משרד הפנים למחיקת חובות?

לפי אותו הנוהל, יש להגיש בקשה כאשר למבקש אין זכות כלשהי על נכס מקרקעין או נכס אחר בעל ערך שבמכירתו יהיה אפשרי לפרוע את החוב.

יש לשים לב, שככל שמדובר בחובות ארנונה, יכול להגיש את הבקשה גם מי שהיה זכאי להנחה בארנונה כגון נכה, פנסיונר, אך ההנחה שלו לא נוצלה מסיבה כלשהיא. כמו כן, ניתן למחוק חובות ארנונה של חייבים שבמועד המחיקה נמצאו בעלי זכאות להנחה, אף אם בעת יצירת החוב לא התקיימו התנאים להנחה – זאת בהתאם לשיעור ההנחה שנקבע על ידי כל רשות מקומית. יודגש, שכל מה שנאמר עד כה עוסק במחיקת חוב על ידי פנייה לגורמי העירייה ללא צורך בהתערבות בית המשפט. חייבים שנקלעו להליך חדלות פירעון, יוכלו בחלק מהמקרים לזכות מבית המשפט למחיקת חובות נרחבת או לתוכנית תשלומים ארוכה ונוחה שיהיה באפשרותם לעמוד בה.

כיצד מגישים בקשה למחיקת חובות?

בקשה למחיקת חובות בעירייה ניתן להגיש באמצעות טופס שיימסר על ידי אותה רשות מקומית וסביר שיהיה זמין להורדה דרך אתר האינטרנט של הרשות. עבור חלק מהבקשות למחיקת חובות אנדרשת לעתים גם המלצה מאת ועדת ההנחות.

האם יש דרכים נוספות להתמודד עם החוב?

ניתן בחלק גדול מהמקרים להגיע עם הרשות המקומית להסדר פשרה בנוגע לאותו החוב. את מסמך הפשרה הרשות תעביר לאישור של משרד הפנים בהמלצת ועדת ההנחות.

משרדנו עוסק בין היתר במחיקת חובות לעירייה ובהצלחה רבה!
אם גם לכם נמאס לקבל טלפונים, מכתבי התראה או אתם סבורים שקיים חוב שאין לכם בו יד ורגל, פנו אלינו בהקדם.