מחיקת חובות

עורך דין מחיקת חובות

התמודדות עם חובות, נושים וכל הבירוקרטיה המשפטית בתקופה בה אתם בשפל כלכלי ואולי אף נפשי, מצריכה שיעמוד לצידכם גורם סמכותי שיליץ עליכם יושר כך שתוכלו להישען עליו ולא תרגישו לבד במערכה הזו.
רצוי מאוד לעבוד עם עורך דין שעיקר מומחיותו היא במחיקת חובות שילווה אתכם ויגדיל את סיכויי ההצלחה במקרה שלכם.

ניתן לאמר שעל מנת להגדיל את סיכויי הצלחת ההליך, על עורך דין חובות אשר מייצג אתכם, להציג תמונה ברורה וחדה ככל שאפשר על כך שהחובות שלכם נצברו בתום לב, שלא כתוצאה מחלילה הונאה או ספק הונאה ולא שידעתם על כך שהנכם על סף חדלות פירעון ועדיין הוספתם “חטא על פשע” בהתחייבויות נוספות בזמן שידעתם שלא קיים סיכוי תוכלו לעמוד בהן.

חשוב להדגיש כי בית המשפט אינו מורה על מחיקת חוב אלא על פטור מתשלומו, מה שכמובן לא משנה מבחינת החייב מאחר שהתוצאה היא זהה.

התנאים למחיקת חובות

בית המשפט העליון קבע מספר הלכות מחייבות בנוגע לתנאים שלפיהם חובותיו של אדם או של תאגיד יימחקו והוא יקבל בגינם הפטר:
בפסק הדין בעניין פיגון נ’ כונס הנכסים הרשמי, קבעה כבוד השופטת איילה פרוקצ’יה כך:

” אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב”כרטיס כניסה” להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום לבו. כדי לזכות ב”כרטיס יציאה” מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה

עוד הוסיפה השופטת:

רק בהתקיים תנאי תום הלב, זכאי החייב להגנה שמסגרת פשיטת הרגל מקנה לו, ולהפטר מחובותיו לאחר שקיים תנאים נוספים. תכלית ההגנה הניתנת לחייב בהליכי פשיטת רגל נוגעת לחייב שנקלע בתום לב לחובות שאינו מסוגל לפורעם ורק אז “קיים אינטרס חברתי לאפשר לו, בנסיבות מתאימות, לחזור לפעילות כלכלית נורמלית תוך שמיטת חובותיו “

בפסק הדין עזריה דוד נ’ כונס הנכסים הרשמי, השופט גרוניס מוסיף משקל לנסיבות אישיות של החייב שיש לקחת בשיקולי ההכרעה למחיקת חובות.

מחיקת חובות

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

אם נפתחו לכם תיקים באחת מלשכות רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל) עקב חובות שנצברו, הדרך להוביל למחיקתם היא על ידי התאמה של המקרה שלכם להלכות המנחות שניתנו לאורך השנים בבית המשפט העליון, כפי שהוצגו לעיל.
לפי ההליך החדש שנכנס ב-2019, בהליכים המתנהלים בהוצאה לפועל, הרשם מחייב את הנושים והחייב לנסות להגיע להסדר ביניהם טרם כל פתיחה בהליך חדלות פירעון.
במקרים רבים, חלק מהחובות נמחקים בהסכמה משותפת שמגיעה בהסדר זה, אך בשאר המקרים, ההכרעה בדבר מחיקת החוב נתונה בידי הרשם בתום ההליך.

שלום ותודה רבה שביקרת באתר.
אשמח מאוד לדבר איתך ולהציע פיתרון מהיר ויעיל לעניין שלך!

חובות שאינם ניתנים למחיקה

סעיף 175 לחוק חדלות פירעון קובע כי ישנם חובות שלא ניתנים למחיקה ואלו הם:

א. תשלום עונשי – חובות שמקורם בקנס פלילי או בדוחות עירייה, חוב שמקורו מעבירה על חוק התכנון והבניה.
ב. חוב שנוצר במרמה או הנובע מעבירת גניבה או הונאה או כתולדה של עבירת מין או אלימות חמורה.
ג. חוב מזונות שניתן לפי פסק דין – למרות זאת בית המשפט רשאי להורות כי ההפטר יחול גם על חוב מזונות כזה ורשאי להתנות את ההפטר בתנאים שייקבע.

הרציונל שעומד מאחורי החוק הזה הוא די ברור – זה לא יהיה הוגן שבחברה מתוקנת יבוצעו עבירות פליליות, והחייב יוכל לקבל הגנה מהן באמצעות שימוש לרעה בהליך פשיטת רגל.

באיזה מקרים החלטה על הפטר מתשלום חוב מבוטלת?

בית המשפט יכול לבטל את ההחלטה על מחיקת חוב (הפטר) של חייב אם התקיים אחד מהמקרים האלה:

א. התגלו עובדות חדשות שאילו היו ידועות לפני מועד קבלת ההפטר, היו גורמות להארכת תקופת התשלומים שבית המשפט החליט עליה.

למשל: נתגלו הכנסות או נכסים שלא דווח עליהם.
הסבר:
לאחר 11 חודשים מהמועד שבו החלו הליכי חדלות פירעון בעניינו של חייב, מתקיים דיון בבית המשפט ובו מתקבלת החלטה איזה מהחובות יזכו להפטר (מחיקה). לגבי יתר החובות אשר לא הופטרו, בית המשפט קובע תקופה מסויימת שבה על החייב יהיה לשלמם בפריסה של תשלומים. ככל שסכום החוב שנותר גדול יותר, כך מן הסתם תקופת התשלומים תהיה ארוכה יותר.
ב. החייב הפסיק לסייע לנאמן או נמנע מלשתף עמו פעולה או הפר לאחר מועד קבלת ההפטר תנאי חשוב מתנאי הצו לשיקום כלכלי (הצו שבית המשפט נותן בדיון שמתקיים לאחר כשנה ובו התוכנית ואופן הביצוע של הסדרת החובות).

הערכת הסיכויים למחיקת החובות

כאשר מונחת לפתחו של בית המשפט או לפתחו של רשם ההוצאה לפועל בקשה למתן צו הפטר מחובות, הקו המנחה הוא כאמור הכרה באינטרס של פושט הרגל (חדל הפירעון) כאשר זה נקלע לחובות בתום לב והוא מצוי במצב שבו אינו מסוגל לפרוע אותם, ולא נראה כי בעתיד הנראה לעין, יוכל להדביק את הפער שנוצר בין הכנסתו ונכסיו, לבין התחייבויותיו. כמובן שבתי המשפט ורשמי ההוצאה לפועל מייחסים חשובה גדולה גם לזכותו של נושה שיאלץ לאבד כספים השייכים לו.

בית המשפט העליון התייחס לכך בפסיקתו בע”א 4892/91 אשכנזי נ’ כונס הנכסים הרשמי בקובעו כי:

“חברה מתוקנת רואה ערך חשוב ביותר בגאולת חייבים מהשתעבדות מתמשכת לחובותיהם, עד אין קץ, ובהושטת גלגל הצלה לעברם”

אל מול השיקולים החברתיים במתן ההפטר, בית המשפט מכיר בכך שיש ליצור איזון בין האינטרסים השונים. מחד גיסא, זכותו של החייב להתקיים בכבוד כאשר הוא פועל בתום לב להסדרת חובותיו ונקלע אליהם בלית ברירה. מאידך גיסא, זכות הקניין של הנושים שיש לפגוע בה במידה סבירה וראויה בנסיבות העניין.

 

⭐ מה חושבים עליי:

[trustindex data-widget-id=4a1fdb16719f6234f7556dd7c2]

 

הסדרת חובות לפי ההליך החדש

עד תחילת יישומה של הרפורמה החדשה בדיני פשיטת הרגל, חייבים רבים נאלצו להמתין בדריכות ובמתח רב מספר שנים עד לקבלת החלטה בעניינם. החייבים נאלצו לחיות עם הגבלות והנושים המתינו באי שקט מספר שנים על מנת לדעת מה יעלה בגורל החוב שלפירעונו הם ממתינים בקוצר רוח.
חוק חדלות פירעון החדש שינה את התפיסה שהיתה רווחת בעניין זה:
– פרק הזמן ממועד הבקשה לפתיחת הליכים ועד אישור הבקשה קוצר משמעותית ומחוייב כיום להיות עד 30 יום.
– פרק הזמן ממועד נתינת הצו לפתיחת הליכים ועד קיום דיון לפני שופט שלום או רשם הוצאה לפועל שבו יוחלט אם החובות יימחקו, התקצר גם כן והוא עד 11 חודשים.

בנוסף, ההליך החדש בא לקדם גישה סבלנית יותר של החברה כלפי החייב וגישה פשרנית יותר של בתי המשפט ורשמי ההוצל”פ, בכל שיקולי ההכרעה שלהם בעניין מחיקת חובות של חייב. כך קובע החוק:
– יש לראות בשיקומו הכלכלי של החייב את לב העניין בכל החלטה אשר תהיה.
– אין לראות באדם שנקלע למצב של אי יכולת לפרוע את חובותיו, ככזה שיש להטיל בו דופי אלא להבין כי נקלע לכך בעל כורחו עקב “תאונה כלכלית”.

מחיקת חובות תוך 24 שעות – האמנם?

משך הזמן בו מתנהל הליך חדלות פירעון שבסיומו אמור להינתן לחייב צו הפטר, ככל שהוחלט עליו, אמנם התקצר משמעותית מאז תחילת יישומו של החוק החדש למחיקת חובות, אך עדיין ההליך יכול להימשך לפחות שנה אחת שבמהלכה הנאמן ובתי המשפט בוחנים את התחייבויותיו, נכסיו ואופן התנהלותו של החייב.
לכן, לא מומלץ ללכת שבי אחרי הבטחות קסם כמו “מחיקת חובות בתוך 24 שעות” שמככבות ברחבי הרשתות החברתיות ומודעות הפרסומת הרבות, החובות לא יימחקו בתוך יממה.
מדובר במניפולציה שאינה מכובדת כלפי החייבים שנמצאים בשעתם הקשה.

אז מה צריך לעשות כדי להביא למחיקת החובות בדרך המהירה ביותר?

מחיקת חובות מהירה

אז אמנם תוך 24 שעות זה לא יקרה…
אבל אפשר להביא לתוצאה חיובית בדרך מהירה ויעילה, הכל תלוי איך אתם או עורך הדין שלכם או שניכם יחדיו, פועלים.

בתי המשפט בבואם לתת הפטר יפעלו על פי רוב לפי המבחנים הבאים:

א. התנהלותו של החייב לפני ובמהלך הליכי חדלות הפירעון:
על החייב יהיה לשכנע את בית המשפט כי נקלע לחובותיו בתום לב ולא כתוצאה מהתנהלות רשלנית קיצונית, מעשי הונאה, גניבה או פעולות לא מוסריות כלפי הנושים.
במהלך ההליכים על החייב לשתף פעולה באופן מלא עם הנאמן, בית המשפט, הממונה או רשם ההוצל”פ וכן להוכיח לגורמים אלה כי הוא פתח בהליך זה שלא מתוך כוונה של ניצול לרעה של החוק על מנת להתנער מנושיו, אלא מתוך כוונה טהורה לשיקום כלכלי.

בחוות דעת הממונה והנאמן: לחוות הדעת יש חשיבות גדולה למדי שכן הממונה והנאמן נתפסים על ידי בית המשפט כגורמים רשמיים ואף כ”ידו הארוכה”. הם אובייקטיביים ונטולי כל אינטרס כלפי צד כלשהו.
לכן, על מנת לגרום למחיקה של כמה שיותר חובות, על עורך הדין או על החייב במידה שהוא מייצג את עצמו, לעבוד בצורה מושכלת מול הנאמן, קרי:
– להמציא כל מסמך שנתבקש על ידו במהירות האפשרית.
– להציג בפניו את העובדות בצורה ברורה – המסמכים והטפסים קריאים, התגובות הכתובות והתצהירים יהיו כתובים בצורה משכנעת וברורה וכו’.

ג. עמדתם של הנושים: ככל שהנושים יגלו גמישות והתחשבות במצוקת החייב, כך תהיה נטייה להעניק את ההפטר לחייב.
נושים רבים מסכימים למחוק חלק גדול מהחובות של החייב במהלך הליכי חדלות הפירעון ואף לפניהם, ולו רק מהחשש שמא יצאו בתום ההליך בלא כלום.
יהיו נושים שיקבלו את המצב של החייב בהבנה ותהיה להם מידה מסויימת של חמלה, תתפלאו, יש הרבה כאלה. תעוררו את רחמיהם, עזבו את האגו בצד.

ד. התועלת אשר צפויה לנושים מהימשכות הליכי חדלות הפירעון:
הן החייבים והן הנושים מעוניינים לסיים את ההליכים בהקדם האפשרי. כן, גם הם לא נהנים מזה במיוחד… לכן, על החייב או על בא כוחו, לפעול בדרכים יצירתיות כדי להראות שההליך עלול להתארך וההחלטה שתתקבל בסיומן – לוטה בערפל.

שורה תחתונה

ככל שאין לכם היסטוריה של חובות שלא נפרעו ועברכם נקי מכל חטא בעניין – על עורך דין מחיקת חובות להדגיש זאת בבקשות המוגשות ובדיונים.
ככל שהסיכוי להדביק את המרווח בין הכנסתכם לבין חובותיכם, שואף לאפס.
וככל שאתם מתחייבים לנהוג בשיקול דעת ובאחריות בעתיד והשתתפתם בסדנא לייעוץ כלכלי כדי ללמוד מהי התנהלות פיננסית נכונה.
כך סביר שקולכם כחייבים יישמע ויהדהד היטב באוזניהם של מקבלי ההחלטות המכובדים שסביר להניח שיירתמו למענכם.