מחיקת חובות בדרך המהירה ביותר

5
(2)

מחיקת חובות ניצבת בחזונו של כל חייב, בין אם מדובר באדם פרטי או תאגיד, אשר מצוי בהליכי פשיטת רגל, ומייחל לקבל בסופו של יום את ההפטר שישים קץ לתלאותיו הכלכליים, וכמו כן, יעניק את גלגל ההצלה מציפורניהם של הנושים שאינם חדלים מלהטרידו.

להפוך מאדם שחייב לנושים ונאנק כלכלית תחת עול ההתחייבויות, לאדם חופשי ומאושר נטול התחייבויות וצועד בדרך חדשה – כן, זה אפשרי! הבה נראה כיצד.

מה זה אומר מחיקת חובות?

מחיקת חובות מתבצעת לאחר שבית משפט השלום (או רשם ההוצאה לפועל לאלו שחובותיהם נמוכים מ-150 אלף ש”ח), התרשם כי לחייב אין כל יכולת לפרוע את חובותיו וכי נקלע למצבו זה שלא בכוונת זדון או עקב התרשלות קיצונית או מתוך קנוניה, ובהתאם לכך, העניק לחייב בתום הליך חדלות הפירעון, הפטר מחובות, קרי פטור מתשלום החובות.

חשוב להדגיש כי בית המשפט אינו מורה על מחיקת חוב אלא על פטור מתשלומו, מה שכמובן לא משנה מבחינת החייב מאחר שהתוצאה היא זהה.

ראוי לציין כי ההפטר אינו פוטר את החייב מלסייע לנאמן מלשתף איתו פעולה, ואינו פוטר אותו מקיום תנאי הצו לשיקום כלכלי החלים גם לאחר קבלת ההפטר.

מחיקת חובות

התנאים למחיקת חובות

בית המשפט העליון קבע מספר הלכות מחייבות בנוגע לתנאים שלפיהם חובותיו של אדם או תאגיד יימחקו והוא יקבל בגינם הפטר:
בעניין ע”א 6021/06 פיגון נ’ כונס הנכסים הרשמי, קבעה כבוד השופטת איילה פרוקצ’יה כך:

” אחד האמצעים החשובים ליישוב בין המגמות המנוגדות הפועלות בהליכי פשיטת הרגל מתמקד בדרישה לתום לב של החייב לאורכם ולרוחבם של הליכים אלה. כדי לזכות את החייב ב”כרטיס כניסה” להליך פשיטת רגל, עליו להוכיח את תום לבו. כדי לזכות ב”כרטיס יציאה” מהליך פשיטת הרגל, ולקבל פטור מחובות שנותרו לא משולמים, עליו להראות כי פעל בתום לב במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ומילא בדייקנות ובהגינות את החובות שהוטלו עליו בגדרו של הליך זה

עוד הוסיפה השופטת: “רק בהתקיים תנאי תום הלב, זכאי החייב להגנה שמסגרת פשיטת הרגל מקנה לו, ולהפטר מחובותיו לאחר שקיים תנאים נוספים. תכלית ההגנה הניתנת לחייב בהליכי פשיטת רגל נוגעת לחייב שנקלע בתום לב לחובות שאינו מסוגל לפורעם ורק אז “קיים אינטרס חברתי לאפשר לו, בנסיבות מתאימות, לחזור לפעילות כלכלית נורמלית תוך שמיטת חובותיו “

בע”א 3004/07 עזריה דוד נ’ כונס הנכסים הרשמי, השופט גרוניס מוסיף משקל לנסיבות אישיות של החייב שיש לקחת בשיקולי ההכרעה למחיקת חובות.

מחיקת חובות

חובות שאינם ניתנים למחיקה

סעיף 175 לחוק חדלות פירעון קובע כי ישנם חובות שלא ניתנים למחיקה ואלו הם:

א. תשלום עונשי – חובות שמקורם בקנס פלילי או בדוחות עירייה, חוב שמקורו מעבירה על חוק התכנון והבניה.
ב. חוב שנוצר במרמה או הנובע מעבירת גניבה או הונאה או תולדה של עבירת מין או אלימות חמורה.
ג. חוב מזונות שניתן לפי פסק דין – למרות זאת בית המשפט רשאי להורות כי ההפטר יחול גם על חוב מזונות כזה ורשאי להתנות את ההפטר בתנאים שייקבע.

ביטול ההפטר לפי סעיף 176 לחוק

בית המשפט יכול לבטל את ההחלטה על הענקת ההפטר לחייב אם התקיים אחד מאלה:

א. התגלו עובדות חדשות שאילו היו ידועות לפני מועד ההפטר היה בהן כדי להאריך את מועד התשלומים.
למשל: נתגלו הכנסות או נכסים שלא דווח עליהם.

ב. החייב הפסיק לסייע לנאמן או נמנע מלשתף עמו פעולה או הפר לאחר מועד ההפטר תנאי חשוב מתנאי הצו לשיקום כלכלי (הצו שבית המשפט נותן בדיון שמתקיים לאחר כשנה ובו התוכנית ואופן הביצוע של הסדרת החובות.

הערכת סיכויי מחיקת חובות

כאשר מונחת לפתחו של בית המשפט או לפתחו של רשם ההוצאה לפועל בקשה למתן צו הפטר מחובות, הקו המנחה הוא הכרה באינטרס של פושט הרגל (חדל הפירעון) כאשר זה נקלע לחובות בתום לב והוא מצוי במצב שהוא איננו מסוגל לפרוע אותם ולא נראה כי בעתיד הנראה לעין יוכל להדביק את הפער שנוצר בין הכנסתו ונכסיו, לבין התחייבויותיו.

בית המשפט העליון התייחס לכך בפסיקתו בע”א 4892/91 אשכנזי נ’ כונס הנכסים הרשמי בקובעו כי:

“חברה מתוקנת רואה ערך חשוב ביותר בגאולת חייבים מהשתעבדות מתמשכת לחובותיהם, עד אין קץ, ובהושטת גלגל הצלה לעברם”

אל מול השיקולים ההחברתיים במתן ההפטר, בית המשפט מכיר בכך שיש ליצור איזון בין האינטרסים השונים. מחד גיסא, זכותו של החייב להתקיים בכבוד כאשר הוא פועל בתום לב להסדרת חובותיו ונקלע אליהם בלית ברירה. מאידך גיסא, זכות הקניין של הנושים שיש לפגוע בה במידה סבירה וראויה בנסיבות העניין, אשר הינה זכות חוקתית ממעלה ראשונה בכל משטר דמוקרטי.

פשיטת רגל ללא עורך דין
הורידו את המדריך לחייב “הפטר ומהר”

מחיקת חובות לפי החוק החדש

עד תחילת יישומה של הרפורמה החדשה בדיני פשיטת הרגל, חייבים רבים נאלצו להמתין בדריכות ובמתח רב מספר שנים עד לקבלת החלטה בעניינם. החייבים נאלצו לחיות עם הגבלות והנושים המתינו באי שקט מספר שנים על מנת לדעת מה יעלה בגורל החוב שלפירעונו הם ממתינים בקוצר רוח.
חוק חדלות פירעון החדש שינה את התפיסה שהיתה רווחת בכמה מדדים:
– הביטוי “פשיטת רגל” הוחלף במילה “חדלות פירעון” שהנו פחות בוטה ודרמטי.
– יש לראות בשיקומו הכלכלי של החייב את לב העניין בכל החלטה אשר תהיה.
– אין לראות באדם שנקלע למצב של אי יכולת לפרוע את חובותיו, ככזה שיש להטיל בו דופי אלא להבין כי נקלע לכך בעל כורחו עקב “תאונה כלכלית”.

בתוך כמה זמן ניתן לגרום למחיקת חובות?

אמנם משך הזמן בו מתנהל הליך חדלות פירעון שבסיומו אמור להיות צו הפטר, ככל שהוחלט כך, התקצר משמעותית מאז תחילת יישומה של הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת הרגל, אך עדיין ההליך יכול להימשך לפחות שנה אחת שבמהלכה הנאמן ובתי המשפט בוחנים את התחייבויותיו, נכסיו ואופן התנהלותו של החייב.
לכן, לא מומלץ ללכת שבי אחרי הבטחות קסם כמו “מחיקת חובות בתוך 24 שעות” שצצות כמו פטריות אחרי הגשם ברחבי הרשתות החברתיות והמודעות הממומנות של עורכי דין, החובות לא יימחקו בתוך יממה.

אז מה צריך לעשות כדי להביא למחיקת חובות?

בתי המשפט בבואם לתת הפטר יפעלו על פי רוב לפי המבחנים הבאים:

א. התנהלותו של החייב לפני ובמהלך הליכי חדלות הפירעון:
על החייב יהיה לשכנע את בית המשפט כי נקלע לחובותיו בתום לב ולא כתוצאה מהתנהלות רשלנית קיצונית, מעשי הונאה, גניבה או פעולות לא מוסריות כלפי הנושים.
במהלך ההליכים על החייב לשתף פעולה באופן מלא עם הנאמן, בית המשפט, הממונה או רשם ההוצל”פ וכן להוכיח לגורמים אלה כי הוא פתח בהליך זה שלא מתוך כוונה של ניצול לרעה של החוק על מנת להתנער מנושיו, אלא מתוך כוונה טהורה לשיקום כלכלי.

ב. חוות דעת הממונה והנאמן: לחוות הדעת יש חשיבות גדולה למדי שכן הממונה והנאמן נתפסים על ידי בית המשפט כגורמים רשמיים ואף כ”ידו הארוכה”, אובייקטיביים ונטולי כל אינטרס כלפי צד כלשהו.

ג. עמדתם של הנושים: ככל שהנושים יגלו גמישות והתחשבות במצוקת החייב, כך תהיה נטייה להעניק את ההפטר לחייב.

ד. התועלת אשר צפויה לנושים מהימשכות הליכי חדלות הפירעון.

חשיבות עורך דין

ניתן לאמר שעל מנת להגדיל את סיכויי הצלחת ההליך, על עורך דין פשיטת רגל אשר מייצג אתכם, להציג תמונה ברורה וחדה ככל שאפשר על כך שהחובות שלכם נצברו בתום לב, שלא כתוצאה מחלילה הונאה או ספק הונאה ולא שידעתם על כך שהנכם על סף חדלות פירעון ועדיין הוספתם “חטא על פשע” בהתחייבויות נוספות בזמן שידעתם שלא קיים סיכוי תוכלו לעמוד בהן.

שורה תחתונה

ככל שאין לכם היסטוריה של חובות שלא נפרעו ועברכם נקי מכל חטא בעניין – על עורך הדין להדגיש זאת בבקשות המוגשות ובדיונים.
ככל שהסיכוי להדביק את המרווח בין הכנסתכם לבין חובותיכם, שואף לאפס.
וככל שאתם מתחייבים לנהוג בשיקול דעת ובאחריות בעתיד והשתתפתם בסדנא לייעוץ כלכלי לשם התנהלות פיננסית נכונה.
כך סביר שקולכם כחייבים יישמע ויהדהד היטב באוזניהם של מקבלי ההחלטות המכובדים שסביר להניח שיירתמו למענכם.


החובות מעיקים והנושים מציקים? אפשר ורצוי לפעול למחיקת החובות שלכם. אל תחכו שיהיה מאוחר! פנו למשרדנו בהקדם על מנת לקבל את ההכוונה והליווי הנכונים שיובילו אתכם בדרך הנכונה לחיים שלווים יותר.

כיצד המאמר תרם לך?

לחץ על כוכב על מנת להצביע

2

היה הראשון לדרג את המאמר

אם המידע שלעיל תרם לך...

שתף את חבריך!

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא הועיל עבורך!

תן לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

השאר תגובה