ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר דומה בתוכנו לצוואה, אלא שמדובר במסמך בעל חשיבות המכיל רשימת פעולות שהממנה (מייפה הכוח) הסמיך אדם כלשהו לפי בחירתו החופשית, להיות מיופה הכוח (האפוטרופוס), לבצען, לפי ההנחיות שפורטו במסמך ובהתאם להוראות חוק האפוטרופסות.
המסמך נערך על ידי עורך דין ייפוי כוח מתמשך בהתאם לדרישות הממנה וצרכיו העתידיים בעת קרות המקרה בו ייפוי הכוח והתכנים שבו, יצטרכו לבוא לידי ביטוי.

נעים מאוד, עו"ד ליאור אבן עזרא

✔️ מוסמך מטעם משרד המשפטים ולשכת עורכי הדין לייצג לקוחות בעריכת ייפוי כוח מתמשך.
✔️ מחבר המדריך המקוון לייפוי כוח מתמשך.
✔️ מעניק ייעוץ משפטי ראשוני ובחינת התועלת בעצם עריכת המסמך, ללא כל כל התחייבות.
✔️ אכין מסמך מותאם אישית לאחר שמיעת הצדדים ובחינה דקדקנית, באופן שייתן מענה הולם לכל תרחיש עתידי, ואציע מיוזמתי רעיונות למקרים שלא הוזכרו, שהנם בעלי חשיבות מכרעת בעתידו של הממנה.
✔️ אזמן לפגישה פרונטלית את כל הצדדים הנוגעים למסמך ואסביר להם על תוכנו.
✔️ אשיב בסבלנות לכל שאלה שתהיה.
✔️ השירות ניתן ללקוחות מכל הארץ. המשרד ממוקם במרכז הארץ בקרבת ציר תחבורה ראשי ונגיש למגיעים ברכב פרטי ובתחבורה ציבורית, ובקרבת תחנת רכבת.

אני מתחייב לפעול במהירות האפשרית מרגע ההסכמה על העבודה המשותפת עמי ועד להפקדת המסמך במשרד האפוטרופוס הכללי.

מה תפקידו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יהיה חתום על ידי הממנה בפני עורך דין שעבר הכשרה ייעודית לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, והוא בעל תעודת הסמכה ממשרד המשפטים ומלשכת עורכי הדין, ואין לו כל אינטרס אישי בעצם עריכת ייפוי הכוח.
אם מסיבה כלשהי התעורר ספק אצל עורך הדין בדבר היותו של הממנה כשיר לחתום על מסמך ייפוי הכוח, בין היתר עקב מוגבלות שמשפיעה על יכולתו להבין את תוכן הדברים בייפוי הכוח, משמעות המסמך, מטרותיו ותוצאותיו, על עורך דין ייפוי כוח מתמשך להפנות את הממונה למומחה, על מנת שיעניק לו חוות דעת מקצועית ובלתי תלויה, בדבר היותו כשיר.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

להלן תפקידיו של עורך דין ייפוי כוח מתמשך:

1. עורך הדין שבפניו נחתם מסמך ייפוי הכוח המתמשך, יביא לתשומת ליבו של הממנה ויסביר לו בשפה פשוטה הברורה לו את המשמעות המשפטית של של מסמך ייפוי הכוח שעליו הוא חותם, ואיזה עניינים אפשר להכיל בייפוי הכוח המתמשך, כמו מועד הכניסה לתוקף והנחיות מקדימות.

2. עורך הדין יסביר באיזה מצבים לא נדרשת מהממנה הסמכה מפורשת, יסביר מהם העניינים שבהם כן נדרשת הסמכה מפורשת לפי חוק האפוטרופסות, ואת העניינים שבהם יידרש אישור מיוחד של בית המשפט.

3. עורך דין ייפוי כוח מתמשך יסביר לממנה איזה אפשרויות עומדות לפניו, ככל שהוא ירצה לבקש ליידע אדם נוסף בעת כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, וכן על זכותו לבחור למי ובאיזה אופן ידווח האפוטרופוס שהוסמך (מיופה הכוח) על פעולותיו למישהו אחר או לאפוטרופוס הכללי.

4. עורך הדין יפרוש בפני הממנה את המקרים שבהם ניתן יהיה לבטל את ייפוי הכוח או לקבוע שהוא ישאר בתוקף, גם אם יבקש לבטל אותו כשלא יהיה בעל כשירות.

5. לייפוי כוח מתמשך תצורף הסכמה של מיופה הכוח לשמש בתפקיד מיופה כוח, שנחתמה בפני עורך הדין לאחר שהסביר לו את משמעות הדברים הכתובים בייפוי הכוח, ואישורו על כך שקרא והבין כראוי את משמעותו, אחריותו וסמכויותיו לפיו וכי הוא כשיר לשמש מיופה כוח.

6. עורך הדין אשר אמון על עריכת ייפוי הכוח, יאשר על גבי טופס נלווה כי הממנה חתם בפניו על המסמך בזמן שצוין בו לאחר שהסביר לו את כל המידע הנוגע לפרטים המפורטים הנ"ל, וכי עו"ד נוכח לדעת כי הממנה הבין היטב את המשמעות בעצם מתן ייפוי הכוח, תכליתו ותוצאותיו והתרשם, לאחר שנתן על כך את דעתו, כי ייפוי הכוח ניתן למיופה הכוח מתוך הסכמה חופשית ומרצון, ללא הפעלת כל לחץ או שימוש בהשפעה לא הוגנת, וללא ניצול של מצוקה או חולשה.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

טיפים לבחירת עורך דין ייפוי כוח מתמשך

1. שימו לב כי מדובר בעריכת מסמך אשר מחייב הסמכה נוספת ממשרד המשפטים מלבד רישיון עריכת הדין, לכן, בקשו לראות תעודה המסמיכה את עורך הדין לערוך מסמך זה.

2. בקשו שרק עורך הדין שעמו נפגשתם יהיה החתום על מסמך ייפוי כוח על מנת למנוע מצב בו מלאכת העריכה שהנה מחייבת משפטית תועבר לעורך דין אחר.

3. הימנעו מעורכי דין אשר גובים שכר טרחה מופרז וכן מעורכי דין אשר עלות ייפוי הכוח המתמשך אשר נערך על ידם, נמוכה מדי מהממוצע.

4. בקשו הכנת מסמך ייעודי שיוכן ויהיה ערוך בהתאמה אישית לדרישותיכם ולא להסתפק במסמך שבלוני שבו בוצעה העתקה והדבקה עם שינויי פרטים מינורים.

5. בקשו לראות דוגמא למסמך ייפוי כוח מתמשך שבוצע על ידי אותו עורך הדין, קראו אותו היטב וראו כיצד אתם מתחברים לתוכן הכתוב.