למה משמש אשראי אוואל בפועל?

ערבות אוואל היא התחייבות של צד ג' נותן ערובה כי במקרה של חדלות פירעון של החייב, הוא ישלם את ההתחייבות. לרוב נעשה שימוש בערבות זו בהסכמי שכירות.
לעיתים קרובות בנקים פועלים כערבים מסוג זה ובכך מגדילים את שווי השוק של השטר ומבטיחים את החזר הכספים על ידי החייב.

דוגמא לערבות אוואל

ארז החליט לשכור חנות במרכז הקניות "קינג סנטר" תמורת 10 אלף ש"ח בחודש. על מנת להבטיח שארז יעמוד בתשלומיו כלפי הנהלת "קינג סנטר" בנק העובדים הלאומי היה ערב להתחייבות בעסקה זו.

ערבות אוואל בחוק

סעיף 57 ב' לפקודת השטרות קובע:

"ערבות לשטר יכול שתיכתב על גוף השטר או שתינתן במסמך נפרד, והיא נוצרת על ידי הביטוי bon pour aval או ביטוי אחר שווה לו, שיש אחריהם חתימה; לא נאמר בעד מי ניתנה ערבות לשטר, רואים אותה כאילו ניתנה בעד עושה השטר אם הוא שטר חוב, או בעד המושך אם אינו שטר חוב."

כלומר על מנת שהערבות תהיה תקפה על השטר להכיל את הביטויים  bon pour aval או ביטוי בעל משמעות דומה.

המאפיינים של ערבות אוואל

במקרה של הפרת התחייבות ניתן לממש את הערבות ישירות בהוצאה לפועל ואין צורך בהגשת תביעה לבית המשפט.

ניתן לפרוע את החוב מהערב מלי לפרוע קודם מהחייב.

ניתן לסחור בשטר והערבות תמשיך להיות תקפה כלפי אותו השטר.

ערבות אוואל

סוגי ערבות אוואל בנקאית

שטר אוואל – משמש על שטרות, הבנק מתחייב לסעיף החיוב עבור כל אחד מחייבי החשבונות ואז הוא אחראי באותה מידה כמו אדם זה.

אוואל בצורה של ערבות – הבנק כערב מתחייב לשלם את ההתחייבות במקרה של חדלות פירעון של החייב
בתמורה להלוואה, הבנק מקבל את עמלה כאחוז מסכום הערבויות הבנקאיות

אשראי אוואל משמש כדי להבטיח החזר נכון ומתוזמן. התחייבות, המובטחת על ידי תאגיד איתן, בטוחה יותר מההתחייבות המקובלת אך ורק על ידי לווה שלעתים קרובות קשה לבחון את מידת אמינות האשראי שלו. הלוואות מסוג זה נמצאות בשימוש נרחב בתחום סחר חוץ.

תחומי העיסוק

תאונות דרכים

ייצוג נפגעי תאונות דרכים לפיצוי מול חברות הביטוח או בתי המשפט

הוצאה לפועל

ייצוג חייבים בהוצאה לפועל. מחיקה והפחתה של חובות

ביטול עיקולים והגבלות

הסרת עיקולים והגבלות על בעלי חובות לביטוח הלאומי ורשויות

חדלות פירעון

מחיקת חובות על ידי ייצוג וניהול הליך חדלות פירעון

ביטוח לאומי

מימוש זכויות רפואיות ותביעות לקבלת קצבה מול הביטוח הלאומי

עריכת צוואות

עריכת צוואות בעדים וייפוי כוח מתמשך

תביעות כספיות

ייצוג בבתי המשפט בתביעות לקבלת כספים או השבתם

Tax Law

Quis autem velo eum iure suam nihil molestiae