חדלות פירעון של תאגיד

מימוש דירת מגורים בהוצאה לפועל

כאשר החייב אינו מסוגל לפרוע חוב שמקורו במשכון או במשכנתא שהיא רשומה בפנקסי המקרקעין, הזוכה יכול לבקש ביצוע של הליך שנקרא מימוש דירת מגורים בהוצאה לפועל, באותו האופן שבו זוכים נוהגים לשם ביצוע של פסק דין או צ’ק שלא כובד.מהו משכון?משכון זה שעבוד של נכס, בדרך כלל מיטלטלין, כגון: מכונית, תכשיטים או ציוד כלשהו שניתן […]
קרא עוד

ניהול עסק בפשיטת רגל

חייבים רבים מביעים חשש מכניסה להליך פשיטת רגל היות והם סבורים כי מקבלי ההחלטות בעניינם יעמדו חוצץ וימנעו מהם להקים עסק חדש או להמשיך בניהול עסק בפשיטת רגל. מסתבר שלא בדיוק כך. אכן ניתן להמשיך ולהפעיל עסק, בין אם מדובר בעוסק מורשה או בעוסק פטור, גם בזמן שהחייב נמצא עמוק בהליך פשיטת הרגל שלו, אך […]
קרא עוד

מחיקת חובות

מחיקת חובות ניצבת בחזונו של כל חייב, בין אם מדובר באדם פרטי או תאגיד, אשר מצוי בהליכי פשיטת רגל, ומייחל לקבל בסופו של יום את ההפטר שישים קץ לתלאותיו הכלכליים, וכמו כן, יעניק את גלגל ההצלה מציפורניהם של הנושים שאינם חדלים מלהטרידו.להפוך מאדם שחייב לנושים ונאנק כלכלית, לאדם חופשי ומאושר נטול התחייבויות וצועד בדרך חדשה […]
קרא עוד

נושה בעל נכס הכפוף לשיור בעלות

מיהו נושה בעל נכס הכפוף לשיור בעלות? לפי סעיף 251 לחוק חדלות פירעון, נכס הכפוף לשיור בעלות הוא נכס שמתקיימים בו אלה: א. הנכס נמכר על ידי הנושה לחייב והועבר לחזקתו, לפני מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.ב. הבעלות בנכס נותרה בידי הנושה עד לתשלום התמורה בעדו. למשל הסכם בין ספק וקמעונאי, לפיו הבעלות בסחורה […]
קרא עוד

אסיפת נושים

מה זה אסיפת נושים? אסיפת נושים היא התכנסות שאליה מוזמנים נושים של חייב בהליך חדלות פירעון, על מנת לדון בדרכים למימוש החובות או העלאת הצעות להסדר נושים. בתי המשפט, הממונה והנאמן מגלים התחשבות ככל האפשר בעמדת הנושים בעת קבלת החלטות הנוגעות להליך. עמדת הנושים המובטחים באסיפה על פי רוב, הנושים המובטחים מסוגלים לייצג את ענייניהם, […]
קרא עוד

אחריות דירקטור ומנכ”ל בחדלות פירעון של תאגיד

לפי סעיף 288 לחוק חדלות פירעון, מוטלת חובת זהירות על מנהלים כלליים ודירקטורים בתאגיד כלפי הארגון, אשר מחייבת אותם לנקוט באמצעים סבירים על מנת להביא לצמצום היקפה של חדלות הפירעון של התאגיד שלהם. חובה זו חלה מהרגע שנודע לאותם מנכלים ודירקטורים, או מהרגע שהיה עליהם לדעת שהתאגיד שלהם נמצא במצב של חדלות פירעון, כלומר, סך […]
קרא עוד

ערעורים בהליכי חדלות פירעון

פעמים רבות פסקי דין והחלטות המתקבלים בנוגע לעניינם של חייבים בהליכי חדלות פירעון, בין אם מדובר ביחידים או בתאגידים, מתקבלים בחוסר סיפוק. במצב כזה, עומדת לחייבים הזכות המלאה לערער לגורם שמעל הרשות שנתנה את ההכרעה בעניינם. תוכן עניינים ערעור על החלטה סופית של רשם ההוצאה לפועל ערעור על החלטה אחרת של רשם ההוצאה לפועל ערעור […]
קרא עוד

סדר חלוקת החובות בהליכי חדלות פירעון

סדר חלוקת החובות בין הנושים מנכסי קופת הנשייה בהליכי חדלות פירעון של תאגיד שהסתיימו באישור תוכנית לשיקום כלכלי, יעשה לפי הסדר שנקבע בפרטי התוכנית. לעומת זאת, בהליכי חדלות הפירעון של יחיד(אדם פרטי) ובהליכי חדלות הפירעון של תאגיד(חברה) שבית המשפט הורה על פירוקו, סעיף 231 לחוק חדלות פירעון קובע את סדר החובות שייפרעו מנכסי קופת הנשייה […]
קרא עוד

הסדר נושים

הסדר נושים הוא הסכם שנעשה על ידי חייב חדל פירעון או מי שעלול להיות חדל פירעון עם שני נושים או יותר, בו הנושים מסכימים לקבל תשלום חלקי מסכום תביעותיהם הכולל שיחולק באופן יחסי ביניהם ובכך, יוותרו על תביעותיהם. נושאים: היתרונות בהסדר נושים ✔ הסדר נושים בהליך חדלות פירעון כשסך ההתחייבויות גבוה מ- 150 אלף ש”ח […]
קרא עוד

הברחת נכסים – איך זה משפיע על הליכי חדלות פירעון?

הברחת נכסים וביצוע פעולות שונות להעלמת נכסים מידי הנושים וגריעתם מקופת הנשייה הם דבר שכיח, ממניעים ידועים וברורים. ביטול עסקאות להברחת נכסים או להעדפת נושים בית המשפט רשאי להורות על ביטול פעולה/עסקה, שבוצעה לפני מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, אם יש בה כדי להקנות עדיפות כלשהי לנושים, אם התקיימו כל התנאים שלהלן יחדיו: א. […]
קרא עוד