הגנה על בית המגורים במסגרת הליך פשיטת רגל

5
(1)

הגנה על בית מגורים במסגרת הליך פשיטת רגל היא אחד הנושאים הרגישים והמדירים שינה מחייבים רבים. החשש לאבד את קורת הגג ולהישאר נטול הון ונטול מחסה הוא עניין שבו הסמכות להחליט נתונה לבתי המשפט בלבד.

הגנה על בית המגורים בפשיטת רגל

מה החוק אומר בעניין הגנה על בית המגורים

סעיף 229 לחוק חדלות פירעון קובע כי מכירת זכות בנכס המשמש למגוריו של החייב, טעונה אישור של בית המשפט אשר מותנה בקיומם של התנאים המצטברים הבאים – כולם יחד חייבים להתקיים:

א. התועלת שתצמח לנושים ממכירת הזכות האמורה גוברת על הנזק שייגרם לחייב כתוצאה מכך.

למשל:
בנק בעל חוסן פיננסי עצום מחליט לפרוע משכנתא של חייב ולהביא לכך שהחייב יוותר ללא קורת גג. הרי שכאן הנזק שייגרם לחייב משמעותי מאוד לעומת הנזק לנושה (הבנק) שנחשב מינורי במונחים שלו

ב. אין אפשרות סבירה לפרוע את החוב בדרך אחרת שפגיעתה ביחיד פחותה – כלומר יש להשתמש באפשרות זו ברגישות ובמשורה ולבחון את כל החלופות האפשרויות לפני.

ג. ליחיד ולבני משפחתו הגרים עמו יהיה מקום מגורים סביר באזור מגוריהם, התואם את צורכיהם, או שהועמד לרשותם דיור חלופי בתנאים האמורים ולמשך תקופה שתפורט להלן.

העיקרון המנחה של הוראה זו הוא להבטיח שהחייב ובני ביתו לא יישארו ללא קורת גג ולכן החוק מעניק הגנה על בית המגורים בהליך פשיטת רגל

תקופת הדיור החלופי מתחלקת לשני סוגי חייבים – בעלי יכולת לממן מקום מגורים סביר ואלו שאינם בעלי יכולת למימון דיוק כזה:

תקופת הדיור החלופי עבור יחיד שבית המשפט סבור שהוא בעל יכולת לממן מקום מגורים סביר לאחר תום הליכי חדלות הפירעון, תהיה 4 שנים כשבית המשפט רשאי לקצר או להאריך את התקופה.
תקופת הדיור החלופי ליחיד שבית המשפט סבור שאין לו כל יכולת לממן מקום מגורים סביר לאחר תום הליכי חדלות הפירעון, תהיה כפי שיקבע בית המשפט ורשאי הוא לקבוע כי תקופה זו תהיה אף לכל ימי חייו.

הוראות אלה לא חלות על מקרקעין שחלים עליהם דיני הגנת הדייר. דיירים אלה זכאים להגנה רחבה יותר המוקנית להם בסעיף 33 לחוק הגנת הדייר.

אם נתקלת בסוגייה מורכבת מאין כמות כמו זו, בה אתה נזקק לשמור על דירת המגורים, פנה מייד לייעוץ בידי עורך דין פשיטת רגל מקצועי על מנת שיוכל לסייע לך להיחלץ מאימת ההכרעה שהשלכותיה קשים מנשוא.

משרדנו ישמח לקחת חלק בהגנה על דירת המגורים שלך ומתחייב לפעול בחירוף נפש על מנת שבמסגרת כל הליך שלא יהיה, הדירה שבבעלותך תישמר בבעלותך המלאה בלבד.

כיצד המאמר תרם לך?

לחץ על כוכב על מנת להצביע

1

היה הראשון לדרג את המאמר

אם המידע שלעיל תרם לך...

שתף את חבריך!

אנו מצטערים שהפוסט הזה לא הועיל עבורך!

תן לנו לשפר את הפוסט הזה!

ספר לנו כיצד נוכל לשפר את הפוסט הזה?

השאר תגובה