המרכז לגביית קנסות הוא אגף ברשות האכיפה והגבייה, האמון על גביית קנסות שמקורן בעבירה שבוצעה כנגד רשות ממשלתית. נהלי המרכז ודרכי פעולתו מעוגנים בחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה – 1995.
המרכז לגביית קנסות גובה את החובות הבאים:

קנסות פליליים – קנס שהטיל בית המשפט עקב עבירה פלילית שבוצעה.
פיצויים בהליכים פליליים עבור נפגעי עבירה – למשל בעבירות כמו הונאה, סחר בנשים, עבירות מין, רצח, פשע מאורגן.
קנסות בעבירות תנועה – דוחות משטרה וקנסות שהוטלו במסגרת פסק דין באשמת תאונות דרכים.
חובות לגופים ממשלתיים ולמשרדי ממשלה -כמו הונאה בכשרות, אי הצגת מחירים, העסקת עובדים זרים, חוק מימון מפלגות.
גביית אגרות – כמו אגרות בתי משפט, אגרות בגין ייצוג של הסנגוריה הציבורית.

מחיקת חובות אפוא מהסוגים שצויינו לעיל הנה מורכבת למדי.

כיצד מתבצע הליך הגבייה במרכז לגביית קנסות?

חוב אשר לא שולם במועדו, מועבר לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות. המרכז שולח מכתב התראה לחייב שעליו לשלם את חובו בתוך פרק זמן מסויים אחרת, יאלץ החייב להתמודד עם עיקולים והגבלות שיוטלו עליו והתיק יועבר מהמרכז לגביית קנסות אל לשכת ההוצאה לפועל.
חובות במרכז צוברים ריביות והצמדות ועל כן, סכומי הקרן (גובה החוב הראשוני) תופחים להם בהתמדה באופן אוטומטי על ידי אלגוריתם המערכת הממוחשבת של המרכז.

[NEXForms id="23"]
 

כיצד ניתן לבצע מחיקת חובות במרכז לגביית קנסות?

היות ומדובר בחובות שבעיקרם כלפי רשויות ממשלתיות ובחלק מהמקרים עקב עבירות פליליות, הם לרוב, לא ניתנים למחיקה אלא אם כן נוצרו עקב טעות. עם זאת, ניתן במקרים רבים, להגיע להסדר חובות שבמסגרתו הריביות שהתווספו להן לאורך התקופה בה החוב לא שולם, יימחקו, והחייב יוכל לשלם את חובו בפריסת תשלומים לאורך תקופה ובסכומים שכן יוכל לעמוד בהם.
על מנת להביא להסדר כזה, יש להגיש בקשה מנומקת היטב בליווי אסמכתאות על מצבו של החייב והגורמים שבעטיים לא שילם את חובו במועד. הבקשה להסדר מוגשת לרשם שבודק את הבקשה ומכריע מה יעלה בגורל החוב. על מנת שהבקשה תיראה רשמית, משכנעת, אשר מציגה את סיפורו של החייב בדרך הטובה ביותר, רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין מחיקת חובות.

משרדנו הגיש עד כה בקשות רבות למחיקת חובות במרכז לגביית קנסות ולקוחותינו זכו להסדרים נוחים במיוחד ולעתים אף למחיקת החוב במלואו.
אם גם את/ה נקלעת לחוב במרכז לגביית קנסות וברצונך להתנער ממנו, מלא/י את טופס יצירת הקשר ועו"ד ממשרדנו יחזור אלייך בהקדם.