הונאות בהליכי פשיטת רגל

  • בית
  • הונאות בהליכי פשיטת רגל

 

כאשר לאנשים או לארגונים יש יותר חובות מאשר נכסים ולכן אין כל אפשרות לפרוע אותן, הם לפעמים מגישים בקשה לכניסה להליכי פשיטת רגל. כאשר מאושרת בקשה לפשיטת רגל, הנושים כבר לא יכולים לנסות לתבוע את החייב או לנסות לגבות ממנו משהו או כמובן לעקל את הרכוש שלו בכדי לפרוע חובות שלא שולמו.

במקום זאת, הנושים חייבים לפנות לנאמן בית המשפט בו הוגשה בקשת פשיטת הרגל, שם השופט יקבע לבסוף איזה רכוש ישאר לחייב, כמה כספים הוא חייב ואיזה חוב דינו להיפרע. התהליך מיסודו נועד בכדי לגרום לחייבים להתחלה חדשה

כאשר מישהו שהגיש בקשה לפשיטת רגל או כל אדם אחר מסתיר נכסים, מוסר הצהרות כוזבות בעדות (בעל פה או בכתב), מגיש תביעה כוזבת, משמיד או מסתיר רישומים כספיים הרלוונטיים למקרה, או נותן או לוקח שוחד, אותו אדם ביצע הונאת פשיטת רגל וזהו פשע פלילי.

הונאת פשיטת רגל יכולה להיות גם עוולה אזרחית. ההבדל בין הונאה פלילית לעוולה אזרחית מתמקד בכוונתו של החייב: הונאה פלילית מחייבת הוכחה כי הנאשם פעל מתוך כוונה וידיעה, בעוד שהונאה אזרחית כרוכה במידת ידיעה פחותה.

הסתרת נכסים

ככל הנראה הצורה הנפוצה ביותר של הונאת פשיטת רגל פלילית מתרחשת כאשר מי שמגיש בקשה לפשיטת רגל מנסה להסתיר או להעלים נכסים, או מנסה בדרך אחרת למנוע מבית המשפט לברר בדיוק מה נמצא בבעלות החייב. בית המשפט עושה מאמץ לקבוע כמה החייב יכול לשלם לנושים שלו, או כמה הוא יכול להרשות לעצמו לשלם להם במסגרת תוכנית החזר (תוכנית תשלומים). לעיתים, אנשים ינסו להסתיר רכוש במטרה למנוע מבית המשפט להשתמש בו כדי לשלם את התמורה ממכירתו, לנושים, או ינסו להסתיר כמה הם יכולים להרשות לעצמם לשלם.

שוחד

הונאת פשיטת רגל יכולה להתרחש גם כאשר חייב מנסה לשחד נושה. נושים אינם נדרשים להגיש תביעה כנגד החייב לאחר שהחייב מגיש בקשה לפשיטת רגל. החייב עשוי, למשל, לנסות לשכנע נושה שלא להגיש תביעה על ידי הצעת תשלום במזומן אם הנושה מסכים שלא להגיש תביעה.

ידיעה וכוונה

לא ניתן לבצע הונאת פשיטת רגל בטעות. אם, למשל, חייב ישכח בטעות ליידע את בית המשפט או הממונה או הנאמן על ​​המכונית הקלאסית שאביו נתן לו מכיוון שהוא אחסן אותה במוסך שלו ומעולם לא הייתה לו גישה פיזית, זו לא הונאת פשיטת רגל. הונאה פלילית כוללת הטעיה ביודעין של בית המשפט, הסתרת נכסים או נקיטת פעולות מתוך ידיעה שמדובר בהונאה. לכן, ביודעין להסתיר את המכונית במוסך של האב, תהיה הונאת פשיטת רגל, ואילו החייב שכח שהמכונית ניתנה לו במתנה לא ייחשב הדבר להונאה.

מעשים אחרים

הונאת פשיטת רגל היא קטגוריה רחבה הכוללת מגוון פעולות שנועדו לנצל את הליך פשיטת הרגל. השמדת מסמכים חשובים, הצהרות כוזבות בפני בית המשפט או פקידי בית המשפט, או פתיחת עסק במטרה לקנות פריטים באשראי ולהימנע מתשלום בהגשת בקשה לפשיטת רגל, כל אלה הם סוג של הונאת פשיטת רגל. כמו כן, נושים יכולים לבצע הונאת פשיטת רגל אם, למשל, הם מגישים תביעות כוזבות או הצהרות כוזבות על החזרים מאת החייב.

לעיתים נאמנים, עורכי דין או נושאי משרה אחרים מועלים בכספים שהם חלק מעיזבון פשיטת הרגל. מעשים אלה נחשבים גם הם כמובן, להונאת פשיטת רגל.

עונשים

ניתן להעניש בגין הונאת פשיטת הרגל באמצעות עונשים אזרחיים או פליליים. כאשר אדם מגיש בקשה לפשיטת רגל, בית המשפט ממנה נאמן לפשיטת רגל, אדם שמנהל את התיק. אם הנאמן מאמין שהחייב ביצע פעולות מרמה, הוא יכול לבקש מבית המשפט להטיל עונש אזרחי. עונשים אלה אינם כוללים עונשי מאסר פוטנציאליים או עונשים פליליים אחרים.

עם זאת, אם ההונאה חמורה דיה, הנאמן עשוי להפנות את התיק לטיפול המשטרה. לאחר מכן המשטרה יכולה לחקור ועשויה להעביר את החומר לפרקליטות. העונשים הפליליים כוללים מאסר, קנסות ועונשים אחרים.

עונשים אזרחיים

פשיטת רגל מאפשרת לחייב התחלה חדשה מכיוון שברגע שמסתיים הליך פשיטת הרגל, הנושים כבר לא יכולים לבצע פעולות גבייה נגדו. זה ידוע כסילוק חוב. אם החייב מבצע הונאת פשיטת רגל, בית המשפט עשוי לשלול ממנו הפטר שניתן, כלומר הנושים של החייב כן יהיו יכולים לתבוע אותו, לעקל את רכושו או לנקוט בכל פעולות גבייה אחרות שפשיטת רגל מגנה עליו מפניהן.

אובדן פטורים. כשחייב מגיש בקשה לפשיטת רגל הוא צריך לספר לבית המשפט על כל מה שבבעלותו, אבל זה לא אומר שכל מה שבבעלותו יכול לשמש להחזר הנושים שלו. חלק מהרכוש שלו יהיה פטור, כלומר הוא יכול לשמור עליו ולא משנה כמה הוא חייב. עם זאת, אם החייב מבצע הונאת פשיטת רגל, בית המשפט עשוי לבחור להכחיש את הפטורים הללו ולתת לנושים לקחת את הנכס.

עונשים פליליים

מאסר. הרשעה בהונאת פשיטת רגל עלולה להוביל לעונש מאסר. זה העונש הקשה מכול. עם זאת, אם החייב מבצע יותר ממעשה אחד של הונאת פשיטת רגל, בית המשפט יכול לגזור עליו עד מספר שנים על כל עבירה.

מאסר על תנאי. מאסר על תנאי אפשרי גם בתיקים של הונאת פשיטת רגל. כאשר ניתן עונש מאסר על תנאי, היהיה צורך לציית לצווים ספציפיים למשך תקופת המבחן, כגון פגישה עם קצין מבחן ולהימנע מביצוע עבירות נוספות. מאסר על תנאי נמשך בדרך כלל שנה עד שלוש שנים.

קנסות. קנסות בגין הונאת פשיטת רגל יכולים להיות תלולים מאוד. בית משפט יכול להטיל קנסות עבור כל סדרת הונאות או מעשה נפרד. ניתן להטיל קנסות אלה באופן עצמאי או בנוסף למאסר או לעונשים אחרים.

שוחח עם עורך דין

הונאת פשיטת רגל היא מצב חמור מאוד. בכל פעם שמעשיכם עשויים להיחשב להונאה אזרחית או פלילית, עליכם לדבר מיד עם סניגור פלילי מנוסה באזורכם. גם אם כבר יש לכם עורך דין לפשיטת רגל, ייתכן שתצטרכו גם לדבר עם עורך דין פלילי. חלק מעורכי הדין לפשיטת רגל אינם מנוסים בהליך הפלילי, ורק עורך דין המתמחה במשפט פלילי מסוגל לספק לכם את הייעוץ הדרוש לכם בכדי להגן על עצמכם במהלך כתב אישום פלילי בגין הונאת פשיטת רגל.