משכנתא לפושטי רגל

  • בית
  • משכנתא לפושטי רגל

כניסה להליך פשיטת רגל היא צעד חשוב שנועד לסייע לחייב שנקלע למצב בו אין לו כל יכולת להתמודד עם חובותיו, לנקוט בכלים המשפטיים העומדים לרשותו בכדי לקבל הפטר מהם ולהפסיק את פעולות הגבייה, כמו את תביעות החוב התלויות ועומדות נגדו.
עם כל היתרונות הרבים הטמונים בפשיטת הרגל, יש בה כמו כל דבר אחר בחיים, גם חסרונות, אחד מהם, הוא הפגיעה בדירוג האשראי, קרי בשפה עממית, פושטי הרגל "סומנו" על ידי הגופים המלווים כלקוחות שקיימת לגביהם מידת סיכון גבוהה למדי בהחזר ההלוואות והעמידה בהן ולכן יש לשקול בכובד ראש, אם בכלל, להעניק להם הלוואה.

להיות פושט רגל, זה אומר שאתה כחייב תקבל על עצמך לשלם את המחיר המשמעותי של סימון זה על האשראי שלך במשך 3 שנים מיום קבלת ההפטר בעניינך, מה שכמובן יפגע בסיכוייך להשיג הלוואות ולהשתמש כיאות בכרטיסי האשראי.

משכנתא לפושטי רגל

 

מה קורה אם חייב מעוניין לקבל משכנתא?

אם הגשת בקשה לכניסה להליך פשיטת רגל או שאתה מתכנן לעשות זאת בעתיד הנראה לעין, ייתכן שאתה תוהה כיצד זה ישפיע על היכולת שלך לקבל משכנתא בהמשך הדרך. הנה לך התשובה:

אמנם ניתן יהיה לקבל משכנתא לאחר שהליכי פשיטת הרגל הסתיימו, אך השגתה יכולה להיות מאתגרת למדי.

כיצד פשיטת רגל משפיעה על קבלת משכנתא?

פשיטת רגל יכולה להפחית משמעותית את ציוני האשראי שלך, היא מהווה במידה מסוימת כתם בדוחות האשראי ולכן משפיעה על אפשרות החייב להשיג אשראי, ובכלל זה הלוואות גדולות ומשמעותיות כדוגמת משכנתא, זאת עד לתקופה של לפחות 6 שנים מיום שניתן ההפטר החלוט. למרבה המזל, מידת ההשפעה של פשיטת הרגל, פוחתת ככל שנוקף הזמן.

כדי שהגוף המלווה ינהל עם החייב שיח כלשהו בעניין המשכנתא, הוא ידרוש כתנאי מקדמי להמציא לו את מסמכי ההפטר. הפטר בפשיטת רגל הוא צו שניתן מבית המשפט שמבטל את חובתו לשלם את חובותיו. בנוסף לכך, המלווה יבדוק בשבע עיניים את דוח האשראי שלו כדי לאמוד את יכולת האשראי שלו ואת סיכויי הפירעון.

יש לזכור כי הבנקים והגופים המלווים הם לרוב עסקים פרטיים עם שמטרה אחת עומדת לנגד עיניהם – רווח. אותו רווח מושג בכך שהמלווים עומדים בפירעון ההלוואה שניתנה להם במועדו והגוף המלווה מצליח לגרוף לקופתו את הריביות.

מומלץ לבדוק את דוח האשראי לפני הגשת בקשה להלוואה כלשהי לרכישת דירה כדי לוודא שהנתונים המופיעים בו מדוייקים. רצוי לחפש טעויות כגון מידע שגוי או מיושן או חשבונות שלא נכללו במסגרת פשיטת הרגל של החייב המפורטים כחלק ממנה. יהיה זה נכון מאוד ליצור קשר עם חברות דירוג האשראי בהקדם האפשרי ולדווח להן על כל שגיאה שתמצא בו.

כאשר החייב (לשעבר) מתחיל להגיש בקשות לקבלת משכנתא לאחר פשיטת רגל, סביר להניח שהמלווים ישאלו אותו כמה שאלות לגבי פשיטת הרגל שלו.

למשל, הם עשויים לשאול:
מתי התיק בענייננך הסתיים?
מה עשית כדי לדרג מחדש את האשראי?
כיצד עמדת בחובת התשלומים שהוטלה עליך?
מומלץ להכין מראש את התשובות לשאלות הללו כדי שתהליך הגשת הבקשה יתנהל בצורה חלקה ככל האפשר.

האם משכנתא חוץ בנקאית יכולה לעזור לפושטי רגל?

מלווים רבים כאמור נרתעים מהסיכונים הפוטנציאליים הקשורים בנתינת אשראי למישהו בעל היסטוריה של אי עמידה בהתחייבויות, אך ישנם מלווים אחרים, חוץ בנקאיים- שעשויים לשקול את בקשת המשכנתא אף בזמן שפשיטת הרגל עדיין "מככבת" בתיק האשראי של החייב.
המלווים החוץ בנקאיים עשויים להציע משכנתא במהלך תקופת הצינון שכאמור מסתכמת ב6-10 שנים, תלוי בנסיבות, אך הם עשויים לגבות ריבית גבוהה מאוד בגלל הסיכון שקיים.
אם אתם מקבלים משכנתא לפושטי רגל ממלווה חוץ בנקאי ועומדים בהחזרים שלכם בזמן ובמלואם, דירוג האשראי שלכם אמור להתחיל להתאושש. עם דירוג אשראי גבוה יותר, ייתכן שתוכלו בשלב מסוים לעבור למלווה משכנתאות במצב קונבנציונאלי שמציע ריביות סבירות יותר, כנהוג בבנקים למשכנתאות.

האפשרות האחרת היא להמתין 3 שנים לאחר ההפטר בפשיטת הרגל ואז לבקש משכנתא. בשלב זה, פשיטת הרגל כבר לא תופיע בתיק האשראי שלכם ולכן כדאי להגיש בקשה למשכנתא קונבנציונאלית.

כיצד עורך דין פשיטת רגל יכול לסייע בעניין זה?

במידה שהחייב שכר את שירותיו של עו"ד פשיטת רגל לייצוג בהליך, חלק מהמשימות המוטלות על כתפיו הוא לשפר ככל האפשר את ציון האשראי שלו, לאתר שגיאות בדוחות, להגיש בקשות למיניהן למנהלים ואם נפלו פגמים בניגוד לחוק, עליו להגיש במידת הצורך גם תביעה בשם הלקוח.
מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך הדין גם בנוגע לענייני המשכנתא לפושטי רגל בהיבט הפרוצדורלי ולבקש ממנו סיוע במידת האפשר בקבלת טיפים, פרי ניסיונו הקודם במצבים דומים, שיהיה בהם כדי להועיל בסיכויי הצלחת הבקשה.