ערעורים בהליכי חדלות פירעון

פעמים רבות פסקי דין והחלטות המתקבלים בנוגע לעניינם של חייבים בהליכי חדלות פירעון, בין אם מדובר ביחידים או בתאגידים, מתקבלים בחוסר סיפוק. במצב כזה, עומדת לחייבים הזכות המלאה לערער לגורם שמעל הרשות שנתנה את ההכרעה בעניינם.

ערעור על החלטה סופית של רשם ההוצאה לפועל

על החלטה סופית שניתנה על ידי רשם ההוצאה לפועל בהליך חדלות פירעון המתנהל בהוצאה לפועל, ניתן יהיה להגיש ערעור בזכות לבית משפט השלום בתוך 45 ימים ממועד ההחלטה או ממועד מסירת החלטה. החלטה סופית דומה מאוד במובנה לפסק דין והיא למעשה סותמת את הגולל בהליך ונחשבת לקריטית.
למשל אי הזמנה לישיבה לגיבוש הסדר תשלומים או אי אישור הסדר נושים.

אני מתחייב חוזית לכל לקוח הסדרת חובות בדרך הכי מהירה.
כמעט בכל המקרים אני מצליח למחוק חובות ואף לעתים את החובות במלואם!.
בוא לשמוע ממני עכשיו, ללא כל התחייבות, כיצד לצאת לדרך חדשה ומוארת!

ערעור על החלטה אחרת של רשם ההוצאה לפועל

החלטה אחרת אינה דומה במובנה לפסק דין ואינה מסיימת את ההליך, על פי רוב מדובר על החלטה פרוצדורלית. בעניין זה, על החלטה כזו של רשם ההוצאה לפועל ניתן להגיש ערעור ברשות לפני בית משפט השלום בתוך 45 ימים.

ערעור בזכות על פסק דין של בית המשפט

על פסק דין של בית המשפט המחוזי בערכאה ראשונה או של בית משפט השלום ניתן יהיה להגיש ערעור בזכות לבית המשפט שלמעלה בתוך 45 יום.

ערעור ברשות על החלטה אחרת של בית המשפט

סעיף 349 לחוק חדלות פירעון וסעיף 2 לתקנות חדלות פירעון קובעים כי על החלטה אחרת של בית המשפט המחוזי או של בית משפט השלום ניתן להגיש ערעור לאחר קבלת רשות, מבית המשפט שנמצא בערכאה גבוהה יותר, וזאת בתוך 45 ימים מיום ההחלטה או מיום מסירת ההחלטה.

רשימת החלטות שנחשבות פסק דין

החוק קובע רשימת החלטות שיראו אותן כפסק דין שעליהן ניתן יהיה להגיש ערעור בזכות:

א. החלטה בבקשה לצו לפתיחת הליכים, כולל החלטה בבקשה לביטול הצו.
ב. החלטה שלא להביא הצעה לתכנית לשיקום כלכלי או הסדר חוב לאישור הנושים וחברי התאגיד במקרה של הליך חדלות פירעון של תאגיד.
ג. החלטה לעניין אישור תוכנית לשיקום כלכלי או הסדר חוב.
ד. החלטה לעניין הפסקת הפעלת התאגיד ועל פירוקו.
ה. החלטה בבקשה לחיסול תאגיד.
ו. החלטה בצו לשיקום כלכלי.
ז. ביטול הפטר.
ח. החלטה בעניין הקצבה לזכאי מזונות.
ט. החלטה בעניין העברת ניהול ההליכים מרשם ההוצאה לפועל לבית המשפט.
י. החלטה בבקשה להפסקת כהונתו של נאמן.
יא' – החלטה בנוגע לשמירת בית מגורים.
יב' – החלטה בנוגע למעצר.

ערעור על החלטה של הממונה

על החלטה סופית של הממונה על הליכי חדלות הפירעון, ניתן להגיש ערעור בזכות לבית משפט השלום בתוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה. כהחלטה סופית תיחשב גם החלטה שלא לתת צו לפתיחת הליכים והחלטה הנוגעת להסרת הגבלות.

ערעור על החלטה של הממונה

החלטה אחרת של הממונה ניתנת לערעור ברשות לפני בית משפט השלום בתוך 45 יום.

עורך דין חדלות פירעון להליך ערעור

תפקידון של עורך דין חדלות פירעון הוא לבחון את המקרה לגופו, לאתר את הפגמים שנפלו ובהתאם לכך, להגיש ערעור לערכאה או לגורם השיפוטי שנמצא למעלה בהיררכיה.
משרדנו מלווה אנשים פרטיים וחברות בהליכים אלה בהצלחה רבה. ככל שהתעורר עניין כלשהו בו אתם חשים שנגרם לכם אי צדק או שזכות חוקית כלשהי נפגעה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל את השירות המקצועי ביותר כך שהערעור יעבור בהצלחה ולשביעות רצונכם.