המצאת אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

המצאת אזהרה לחייב בהוצאה לפועל היא תנאי מקדמי לתחילת ביצועם של הליכים כלשהם כלפי החייב. לאחר שהוגשה בקשה לביצוע פסק דין, ימציא מנהל לשכת ההוצאה לפועל לחייב אזהרה ובה דרישה למלא אחר הוראות פסק הדין או לחלופין לשלם את החוב לפי הסכומים שנקבעו בו או להגיש בקשה לצו תשלומים, בתוך תקופה של 20 יום ממועד המצאת האזהרה.

המצאת אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

באזהרה יצויין שאם אין לחייב יכולת לשלם את החוב שנקבע בפסק הדין באופן מלא או בהסדר לפריסת תשלומים, יהיה עליו להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל הקרובה בתוך 21 יום מעת המצאת האזהרה או בתוך מועד אחר שמנהל לשכת ההוצל"פ כתב באזהרה.

אם החייב לא ימלא אחר הדרישות הכתובות בה או יתייצב לחקירת יכולת, הוא יחשב כמשתמט ויינקטו נגדו הליכי גבייה הכוללים עיקולים, הגבלות ולעתים גם הליכי הבאה ומאסר.

ההבדל בין להיות תחת עיקול והגבלה
לבין להיות חופשי לחלוטין, נמצא במרחק שיחת טלפון קצרה אחת!

המצאת האזהרה

סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל קובע שאין לנקוט נגד החייב בהליכים הבאים אלא אם הוא התייצב בפני רשם ההוצאה לפועל או אם בוצעה לפני כן המצאה מלאה של האזהרה:
א. הליכי הבאה או מאסר.
ב. הגבלות ועיקולים.
ג. רישום במרשם החייבים המשתמטים.
ד. הוצאת צו למסירת מידע נגד החייב.
מה נחשב להמצאה מלאה?
א. המצאה באמצעות הפקס.
ב. המצאה באמצעות מנהל מורשה של מטעם החייב.
ג. הדבקה של האזהרה על דלת או במקום בולט לעין בבית שבו רגיל החייב לגור או לעסוק.

שימו לב: כל עוד לא הודיע החייב על שינוי כתובת, אזהרה הנשלחת לכתובתו הידועה תיחשב להמצאה כדין ולחייב לא יהיו כל טענות אלא אל עצמו!

מצבים נוספים ושכיחים שנחשבים להמצאה מלאה

א. כאשר הגיש החייב בקשה בתיק שלו, מועד המצאת האזהרה ייחשב ביום הגשת בקשה זו

ב. מצב בו החייב מסרב לקבל את האזהרה- פעמים רבות חייבים מסרבים לקבל את האזהרה ולחתום על אישור המסירה, בין אם בפני שליח הדואר או בפני שליח של חברה המבצעת מסירות משפטיות. במקרה כזה, האזהרה תיחשב לכזו שהומצאה כדין ולכן יהיה ניתן להתחיל בהליכים לאחר סירוב כזה.
הרבה מאוד חייבים מנסים להתנער מהליכי הוצאה לפועל על ידי "ירידה למחתרת" והסתרת מיקומם כמו דרכי ההתקשרות עמם. החוק במדינת ישראל למעשה נותן פתרון למצב הזה על ידי שהחייב יוצא מתוך נקודת הנחה כי חטא ועליו לקיים את חובותיו לחברה ועצם התחמקותו מהווה ידיעה על התנהלותו הלא תקינה והלא חוקית.

💡 קראו את המאמר החשוב בנושא: ⬅️ עורך דין הוצאה לפועל

נקיטת הליכים לפני המצאת אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

הכלל הוא שלפי החוק לא ניתן להתחיל בהליכים טרם המצאת אזהרה לחייב בהוצאה לפועל ולפני שחלפה התקופה שצויינה בה. עם זאת, אם זוכה סבור שהמצאת האזהרה לחייב עלולה לסכל את ביצועו של פסק הדין ולגרום לכך שהחייב לא יבצע אותו כראוי, למשל עקב חשש שהחייב יעלים או יבריח נכסים או יברח מן הארץ, הוא רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל באופן חריג לנקוט בהליכים טרם המצאת האזהרה לחייב.

חייב שנמצא בחו"ל

אם החייב אינו נמצא בתחומי מדינת ישראל, הזוכה יכול להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לכך שהרשם יורה לרשות האוכלוסין לעדכן בדבר יציאות וכניסותיו של החייב. במידה שהחייב יכנס לתחומי המדינה, הזוכה יוכל לקבל על כך עדכון.