חודש: אפריל 2020

פירוק חברה

במדריך שלפניכם, מובא המידע העדכני והמקיף ביותר אשר מציג סקירה מקיפה של תהליך פירוק חברה מתחילתו ועד סופו. ראשית, חשוב להבהיר כי מאז כניסתו של חוק חדלות פירעון החדש בשנת 2019, יש להבדיל בין 2 סוגים של דרכי פעולה:1. פירוק חברה שלא עקב היקלעותה למצב של חדלות פירעון.2. פירוק חברה הנובע עקב חדלות פירעון.כלומר, חברה […]
קרא עוד

אחריות דירקטור ומנכ”ל בחדלות פירעון של תאגיד

לפי סעיף 288 לחוק חדלות פירעון, מוטלת חובת זהירות על מנהלים כלליים ודירקטורים בתאגיד כלפי הארגון, אשר מחייבת אותם לנקוט באמצעים סבירים על מנת להביא לצמצום היקפה של חדלות הפירעון של התאגיד שלהם. חובה זו חלה מהרגע שנודע לאותם מנכלים ודירקטורים, או מהרגע שהיה עליהם לדעת שהתאגיד שלהם נמצא במצב של חדלות פירעון, כלומר, סך […]
קרא עוד

ערעורים בהליכי חדלות פירעון

פעמים רבות פסקי דין והחלטות המתקבלים בנוגע לעניינם של חייבים בהליכי חדלות פירעון, בין אם מדובר ביחידים או בתאגידים, מתקבלים בחוסר סיפוק. במצב כזה, עומדת לחייבים הזכות המלאה לערער לגורם שמעל הרשות שנתנה את ההכרעה בעניינם. תוכן עניינים ערעור על החלטה סופית של רשם ההוצאה לפועל ערעור על החלטה אחרת של רשם ההוצאה לפועל ערעור […]
קרא עוד

סדר חלוקת החובות בהליכי חדלות פירעון

סדר חלוקת החובות בין הנושים מנכסי קופת הנשייה בהליכי חדלות פירעון של תאגיד שהסתיימו באישור תוכנית לשיקום כלכלי, יעשה לפי הסדר שנקבע בפרטי התוכנית. לעומת זאת, בהליכי חדלות הפירעון של יחיד(אדם פרטי) ובהליכי חדלות הפירעון של תאגיד(חברה) שבית המשפט הורה על פירוקו, סעיף 231 לחוק חדלות פירעון קובע את סדר החובות שייפרעו מנכסי קופת הנשייה […]
קרא עוד

תקופת הביניים בהליכי חדלות פירעון

תקופת הביניים בהליכי חדלות פירעון היא פרק הזמן שמתחיל ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים ועד לקבלת הצו לשיקום כלכלי. בפרק זמן זה לא קיימת עדיין תוכנית כלכלית שתתווה את דרך השיקום ואופן ניהול נכסיו של החייב. לכן, יש צורך בקביעת הגבלות שימנעו את שיבוש ההליכים או צבירתם של חובות נוספים שיחריפו את מצבו של החייב […]
קרא עוד

הסדר נושים

הסדר נושים הוא הסכם שנעשה על ידי חייב חדל פירעון או מי שעלול להיות חדל פירעון עם שני נושים או יותר, בו הנושים מסכימים לקבל תשלום חלקי מסכום תביעותיהם הכולל שיחולק באופן יחסי ביניהם ובכך, יוותרו על תביעותיהם. נושאים: היתרונות בהסדר נושים ✔ הסדר נושים בהליך חדלות פירעון כשסך ההתחייבויות גבוה מ- 150 אלף ש”ח […]
קרא עוד

הגנה על בית המגורים במסגרת הליך פשיטת רגל

הגנה על בית מגורים במסגרת הליך פשיטת רגל היא אחד הנושאים הרגישים והמדירים שינה מחייבים רבים. החשש לאבד את קורת הגג ולהישאר נטול הון ונטול מחסה גם יחד, הוא עניין רציני מאוד ובעל השלכות מרחיקות לכת, לכן, הוא עניין שבו הסמכות להחליט נתונה לבתי המשפט בלבד. מה החוק אומר בעניין הגנה על בית המגורים סעיף […]
קרא עוד

כיצד להימנע מפשיטת רגל?

כל בר דעת סבור שצריך להימנע מפשיטת רגל של אדם פרטי, מה שבימינו נקרא “הליכי חדלות פירעון“. אפילו עורכי הדין האיכותיים וההגונים יגידו שיש לבצע מהלך כזה רק כמוצא אחרון. הפחד, הבושה, האשמה – שלעתים הופכים את עולמו של אדם. למרות שיתכן ונעשה הכל כדי להימנע מכניסה להליך כזה, לא מעט אנשים טובים עדיין צריכים […]
קרא עוד

הברחת נכסים – איך זה משפיע על הליכי חדלות פירעון?

הברחת נכסים וביצוע פעולות שונות להעלמת נכסים מידי הנושים וגריעתם מקופת הנשייה הם דבר שכיח, ממניעים ידועים וברורים. ביטול עסקאות להברחת נכסים או להעדפת נושים בית המשפט רשאי להורות על ביטול פעולה/עסקה, שבוצעה לפני מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, אם יש בה כדי להקנות עדיפות כלשהי לנושים, אם התקיימו כל התנאים שלהלן יחדיו: א. […]
קרא עוד

קופת הנשייה בהליכי חדלות פירעון

קופת הנשייה היא למעשה המקום שאליו מתנקזים כלל נכסי החייב שישמשו לפירעון החובות שלו על ידי הנושים בהליכי חדלות הפירעון. מה נכלל בתוך קופת הנשייה? קופה של תאגיד: בהליכי חדלות פירעון שמסתיימים בחיסול של התאגיד – כל נכס של התאגיד במועד הצו לפתיחת הליכים וכל נכס שיועבר אליו עד למועד החיסול.בהליכי חדלות פירעון שמסתיימים בתוכנית […]
קרא עוד