ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שנועד לתכנן את אופן הניהול ודרכי הפעולה שיינקטו בנושאי הכספים, הרכוש והבריאות של כל אדם אשר מסיבה כלשהי, כורח המציאות בעתיד יבא אותו למצב שבו לא יהיה ביכולתו לקבל החלטות אלה בכוחות עצמו.ולכן זקוק ל”מעין צוואה” בעודו חי ובריא.
משרדנו עורך ייפוי כוח מתמשכים אשר יתנו מענה לכל תרחיש, בהתאם להנחיות האופטרופוס הכללי.

הנכם מוזמנים להבטיח את עתידכם ועתיד יקיריכם ולפנות אלינו להכנת מסמך ייפוי כוח מתמשך אופטימלי.