פשיטת רגל

מהי פשיטת רגל?

פשיטת רגל היא הליך משפטי בו החייב מצהיר שאין ביכולתו לשלם את חובותיו ומבקש להיפטר מהם. ההליך מהווה הגנה חשובה לאלו שנקלעו בתום לב לחובות ואשר מוצאים עצמם בצרות גדולות בעל כורחם. כניסה להליך יכולה לעזור כאשר חייבים כל כך הרבה, עד שסך ההתחייבויות גבוה משמעותית משווי הנכסים, מכיוון שבמקרים אלה, קיימת סבירות גבוהה לכך שהחייב לא יוכל להדביק את הפערים הקיימים בפועל.

ההליך מתחיל עם בקשה המוגשת לממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים (או לרשם ההוצאה לפועל) לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, תלוי בגובה החוב. לאחר שניתן צו לפתיחת הליכי פשיטת הרגל/חדלות פירעון, על הנושים מוטלת חובה לחדול מכל מאמץ לגבות מהחייב כסף, לפחות באופן זמני. מרבית הנושים אינם יכולים לכתוב, להתקשר או לתבוע והעיקולים הקיימים או העתידיים מבוטלים. בשלב זה, מתמנה נאמן – עו”ד או רואה חשבון שהוסמך לבדוק את נתוני החייב, להגיש את ממצאיו בדו”ח ולגבש תוכנית לשיקום כלכלי. בעניין הדו”ח ותוכנית השיקום שהתגבשה, יתקיים דיון בנוכחות החייב והנושים שבסיומו בית המשפט יקבל החלטה אם לפטור את החייב לאלתר מהחובות או לתת צו לשיקום כלכלי.

הגורמים העיקריים לפשיטת רגל

אובדן עבודה קבועה ורווחית:
עובדים אשר נאלצו מסיבות מסוימות לאבד את פרנסתם במקום עבודה שהציע משרה רווחית ובהתאם לכך, נטלו ההתחייבויות מבלי לשער שיום אחד מקור הכנסתם ייגדע.

בעיות רפואיות: אנשים אשר איבדו את יכולת ההשתכרות שלהם כתוצאה מבעיה רפואית. בעיות בריאות יכולות להקשות על ביצוע העבודה של החייב ואף למנוע ממנו לבצעה כליל כך שלא תהיה לו כל אפשרות לכלכל את ביתו כראוי ובכך, ליפול בשבי ההתחייבויות, ללא כל יכולת להעניק להן כיסוי.

כישלון עסקי: ניהול עסקי לא נכון, הערכה לא נכונה של עלויות ושל תמחור, הלוואות גדולות מדי ביחס ליכולת ההחזר.

גירושין: חובת תשלום מזונות והתחייבויות שמקורן בנישואין.

התנהלות בזבזנית ורשלנית: אורח חיים ראוותני שאינו מידתי ביחס להכנסה, מוסר עבודה לקוי.
כל אלו מהווים הסיבות העיקריות לכניסה להליך של פשיטת רגל.

מהי הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת הרגל?

חוק חדלות פירעון החדש מאפשר לכל מי שנקלע בעל כורחו לחובות, להיכנס להליך משפטי אשר יגן עליו מפני עיקולי משכורת, הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה ויתר ההגבלות, ושבו בתוך תקופה קצרה יחסית, ניתן יהיה לבטל את כל החובות, לפתוח דף חדש ולנשום לרווחה.

הביטוי השכיח “פשיטת רגל” הנחשב לקשה וככזה שלעתים נעשה בו שימוש למטרות גנאי, הוחלף בביטוי “חדלות פירעון” המבטא אמפטיה מסוימת. השינוי ביחס לחייבים הוא חלק מרכזי במגמה הכוללת של הרפורמה החדשה בדיני פשיטת הרגל לפיה אין לראות באדם שנקלע בעל כורחו למצב של אי יכולת לפרוע את התחייבויותיו, ככזה שמוסריותו מוטלת בספק, אלא ככזה שעבר “תאונה כלכלית” שמן הראוי שחברה מתוקנת ונאורה תגלה הבנה במצבו ותסייע לו להשתקם ולחזור למסלול החיים התקין בהקדם.

מלבד השינויים בהתייחסות כלפי החייב, מגישה עונשית לגישה שיקומית, הביאה עימה הרפורמה מספר חידושים בעלי השלכות חיוביות בעיקר כלפי החייבים כגון:
ההליכים יתנהלו בלשכות ההוצאה לפועל במקום בבית המשפט המחוזי לבעלי חובות נמוכים
הבקשות יוגשו לממונה ולא לבית המשפט המחוזי
קיצור משך ההליך.

📝 קרא עוד על הרפורמה החדשה בהליכי פשיטת הרגל

למי לא מתאימה הכניסה להליך?

ישנם מקצועות מסוימים שבהם אדם שהוכרז פושט רגל לא יוכל לעסוק. קיים ויכוח ציבורי על כך היות והדבר מנוגד לכאורה לחוק יסוד חופש העיסוק וכן מנוגד לתכלית שלשמה יצאה אל הפועל הרפורמה החדשה בדיני חדלות הפירעון שהיא שיקומו של החייב, היות ששלילת אדם מעיסוק במקצועו פוגעת כביכול בפוטנציאל ההשתכרות של החייב ובכך, בפוטנציאל השיקום.
ואלו הם התחומים:

 • עריכת דין
 • תיווך במקרקעין
 • קבלנות
 • ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני
 • קבלן כח אדם

מועצות שבהן מי שנמצא בהליך של פשיטת רגל לא יוכל לכהן:

 • רשויות מקומיות – לא ניתן להתמודד על ראשות עיר או חברות במועצה מקומית.
 • מועצת רשות שדות התעופה.
 • מועצת הפירות
 • הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו.
 • מועצת רשות דואר ישראל.

מי רשאי להגיש בקשה לפשיטת רגל?

 • החייב: אדם פרטי שנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה וההליך יסייע למנוע את חדלות פירעונו.
 • נושה: מי שקיימות התחייבויות כלפיו.
 • היועץ המשפטי לממשלה: לעתים נדירות זה קורה שהיועמ”ש עושה שימוש בסמכותו בעניין זה.

התנאים לפתיחת הליך פשיטת רגל

 1. החייב הוא אדם פרטי, עוסק מורשה או עוסק פטור, אך לא חברה היות ולתאגידים ישנו הליך נפרד שנקרא פירוק.
 2. סך ההתחייבויות עולה על  50,152 ₪. במקרים מסויימים יהיה אפשרי להגיש בקשה גם כשסך החובות נמוך יותר מסכום זה.
 3. החייב עומד לפחות בתנאי אחד מאלה שלהלן:
  – במועד הגשת הבקשה למתן צו לפתיחת הליכים הוא מתגורר בישראל.
  – מרכז החיים שלו במשך 6 חודשים שלפני הגשת הבקשה הוא בישראל.
  – יש לו עסקים בישראל.
  – החייב מחזיק נכסים בישראל בעת הגשת הבקשה.
 4. החייב שילם אגרת פתיחת תיק.
 5. הוגשו כל המסמכים הנדרשים לשם מתן הצו לפתיחת הליכים.

למי מוגשת הבקשה לפשיטת רגל?

מאז חקיקתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע”ח-2018, ניתן לסווג את החייבים לשני סוגים:
אלו שחובותיהם עולים על 150 אלף ש”ח – בקשתם תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון וההחלטה בעניין הבקשה לצו תינתן על ידי הממונה בעצמו. ההחלטה בעניין הסדרת החובות תתקבל בסוף על ידי בית משפט השלום.
אלו שחובותיהם נמוכים מ-150 אלף ש”ח – יגישו את בקשתם בלשכת ההוצאה לפועל אשר בה מתנהלים רוב תיקי החייב, או הממוקמת באזור שבו גר החייב או נמצאים עסקיו. רשם ההוצאה לפועל יהיה אמון על ניהול ההליך וקבלת ההחלטה הסופית בעניין הסדרת החובות.

כמה זמן נמשך ההליך?

הליך פשיטת רגל ממועד הגשת הבקשה הראשונית לפתיחה בהליך ועד לקבלת ההפטר בסיומו, אורכת כ-4 שנים.כפי שניתן לראות בצורה מפורטת בהמשך.
❕שימו לב כי לא קיים “הליך עוקף” או “הליך אקספרס” כפי שפעמים רבות מוצג בפרסומות ברשתות החברתיות ובמודעות הממומנות במנועי החיפוש❕

שלבי הליך פשיטת הרגל

א. הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון –  פשיטת רגל מתחילה עם בקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים לקבלת צו לפתיחת הליכים. בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה, מתקבלת תשובה על אישורה או דחייתה.

ב. תקופת ביניים – התקופה שממועד קבלת הצו ועד למתן הצו לשיקום כלכלי נמשכת 11 חודשים שבמהלכם החייב נדרש למסור לנאמן מידע על הכנסותיו, הוצאותיו, נכסיו וחובותיו וכן לעמוד בכל המגבלות והחובות שהוטלו עליו בצו לפתיחת הליכים. הנאמן יהיה אחראי גם על ניהול משא ומתן עם הנושים ויגבש הסדר תשלומים שיובא לאישור סופי על ידי בית המשפט.

ג. דיון בבית המשפט ומתן צו לשיקום כלכלי –  לאחר שהנאמן בדק את נתוני החייב עליו להגיש את הממצאים לבית המשפט בדו”ח. בית המשפט יקיים דיון על סמך הדו”ח בנוכחות החייב והנושים ובדיון תתקבל החלטה על מתן צו לשיקום כלכלי שיכיל את אופן הסדרת החובות כגון: תקופת התשלומים, איזה נכסים ימומשו לצורך פירעון החוב ומאיזה חובות יהיה החייב פטור. ככל שבית המשפט שאין כל טעם לצו לשיקום כלכלי ומצבו של החייב לא מאפשר את פירעון החובות, יינתן הפטר לאלתר (מיידי).

ד. תקופת הצו לשיקום כלכלי – תקופה זו מתחילה ממתן הצו לשיקום כלכלי ועד לסיומו הסופי של הליך פשיטת הרגל ונמשכת כ-3 שנים. בתקופה זו על יהיה על החייב לעמוד בתנאים שקבע בית המשפט בצו לשיקום כלכלי, לעמוד בתוכנית התשלומים ודרך מימוש הנכסים לטובת הנושים. הממונה והנאמן ייבחנו מקרוב אם החייב מקיים את מה שבית המשפט קבע בתכנית לשיקום כלכלי בדרך לקבלת ההפטר.

ה. קבלת הפטר – אם החייב עמד בתנאים שהוצבו לו בתכנית לשיקום כלכלי, החייב יקבל פטור מחובות העבר, וזאת לפי מה שנקבע בצו לשיקום כלכלי.

ציר הזמן בהליך פשיטת רגל

איזה חובות נמחקים ואיזה לא

סעיף 175א’ לחוק חדלות פירעון קובע 3 סוגים של חובות שבדרך כלל אינם ניתנים למחיקה ואלו הם:

(1) תשלום עונשי – למשל דו”ח משטרה, קנס מרשות מקומית.

(2) חוב שנוצר בדרך מרמה או הנובע מעבירת גניבה או מעבירת מין או אלימות חמורה.

(3) חוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין.
יחד עם זאת, במקרים מסויימים וחריגים המצדיקים זאת, לבית המשפט ישנה סמכות להורות על מחיקת חובות אלה או חלקם בתנאים מסויימים.

הסדר עם הנושים – לרוב עדיף

תמיד מומלץ לפני החלטה על כניסה להליך של פשיטת רגל, לנסות להגיע להסכמות שיובילו להסדר עם הנושים. נושים נוטים לעתים קרובות לעזור לחייבים כל עוד החייבים מגלים עניין בכך. נושים רבים מסוגלים להפחית את סכום הכסף המגיע להם אם החייב מסוגל להוכיח שהוא נאבק למחייתו ועושה כל שביכולתו בכדי להסדיר את חובותיו.

אבל אם הנושים אינם מוכנים לנהל משא ומתן, האפשרות היחידה שעשויה להיות כצעד הגנתי היא כניסה להליך.

על חשיבות עורך דין פשיטת רגל

פשיטת רגל היא הליך ארוך, מסובך ורווי בבירוקרטיה מתישה. רק לשם המחשה, טופס אחד הממולא בצורה לא נכונה, עלול להביא לדחיית הבקשה של החייב, מה שאומר, שיהיה צורך להמתין חצי שנה כדי להגישו שוב. רצוי למצוא עורך דין לפשיטת רגל שיעזור בניווט התהליך ויבטיח שהמסמכים ימולאו כראוי ויעשה שימוש מושכל בידיעותיו את החוק והנפשות הפועל ובניסיונו, כדי לתעל זאת לטובת החייב והצלחתו. ניהול רשלני של ההליך עלול להחריף את מצבו של החייב מעבר לקיים.

נתונים סטטיסטיים מראים שרק אחוז זניח מתיקי פשיטת הרגל שהוגשו ללא עורך דין זכו לקבלת הפטר.

 

אם אתה מוצא את עצמך במצב כלכלי קשה ואינך יכול לראות כל מוצא אחר, פגוש עורך דין מנוסה לפשיטת רגל. בידינו ניסיון רב ומשרדנו עוסק מתוך עיקרון בייצוג חייבים בלבד. אנו נשמח לשמוע את הדברים המטרידים אותך, נכוון אותך נכון ונסייע לך בכל מאודנו!